Studiebeurs 2022-2023


De aanvragen om één of meer van de beschikbare studiebeurzen, vermeld op deze lijst, te bekomen, moeten VOOR 5 juni 2022 toekomen op het secretariaat van de Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant, WTCIII, Simon Bolivarlaan 30, bus 11, 1000 Brussel, per brief of per e-mail op het adres cbeb@misc.irisnet.be

Alle info vind je op deze website: CFBEB – CVSBB (cfbeb-cvsbb.be)

KIKAZ Kinderen in Kortenaken aan Zet


‘Kinderarmoede in Kortenaken verminderen!’ dat is de doelstelling waartoe het OCMW Kortenaken zich geëngageerd heeft in 2014 met het project ‘KiKaZ’, Kinderen in Kortenaken aan Zet . Met inbreng van vele lokale partners (de scholen, Kind en Gezin, Huis van het Kind Storzo, …) werd dit engagement uitgeschreven in de meerjarenplanning van het OCMW.

We zetten onze acties graag nog eens voor u op een rijtje:

Babykaart

Dit is een kaart waarmee ouder(s) voor hun baby gratis eerste en tweede leeftijdsmelk bij een vaste apotheker kunnen afhalen tot het kindje de leeftijd van 12 maanden heeft bereikt.

Kledingcheque

Dit is een cheque waarmee ouder(s) voor hun kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar kleding en schoenen kunnen aankopen in de Kinderkledingbank van het Huis van het Kind Storzo vzw en dit tegen een gunstig tarief of in tweedehandswinkels.

Pampertoelage

Een pampertoelage is een toelage waarmee ouder(s) voor hun baby gratis één pak pampers per maand kunnen afhalen op het OCMW en dit gedurende het eerste levensjaar.

Toelage kinderbril

Dit is een kaart waarmee ouder(s) voor hun kind een toelage kunnen bekomen in de aankoop van een kinderbril.

Septembertoelage

Het OCMW stelt vast dat veel gezinnen het financieel moeilijk hebben bij de start van een nieuw schooljaar: dan komen er heel wat schoolrekeningen binnen, naast de aankopen voor de start van het nieuwe schooljaar. Om hieraan enigszins tegemoet te komen werd er in een structurele tussenkomst voorzien nl. de ‘septembertoelage’ voor schoolgaande kinderen. De toelage wordt gegeven bij de  start van het schooljaar en er is een verschillende tussenkomst naargelang het kinderen in de kleuterschool, de lagere school, het secundair of hoger onderwijs betreft.

Socio-culturele participatie

Het OCMW voorziet in een tussenkomst van lidgelden, inkomkaarten,  opvang en uitstappen georganiseerd door de Buitenschoolse Kinderopvang, socio-culturele activiteiten voor schoolgaande kinderen georganiseerd door de school of vereniging (bv. schoolreizen, bos – zee – openlucht – sneeuwklassen, kampen) maar ook wordt er een tussenkomst verleend in de aankoop van schoolmateriaal, boeken en andere school gerelateerde aankopen.

Sinterklaasfeest

Jaarlijks organiseert het OCMW een sinterklaasfeest voor kinderen van gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Het is immers niet voor iedereen evident om een Sinterklaasgeschenk te kopen. Er wordt een bijeenkomst voorzien, waarbij de kinderen (tot 12 jaar) een geschenk krijgen.

Geboortegeschenk

Alle gezinnen in Kortenaken waar een kind geboren is ontvangen van het OCMW een geboortekaart. Met deze kaart kan een gratis geboortegeschenk afgehaald worden op het OCMW.

Huiswerkbegeleiding

Het project huiswerkbegeleiding ondersteunt kinderen bij het schoolgaan. Omdat de kloof tussen school en thuis vaak heel groot is, helpen onze vrijwilligers bij huistaken en ondersteunen ze ook de ouders. Onze vrijwilligers slaan de brug tussen school en thuis, steeds in samenwerking met een professionele kracht uit de school zelf. Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de klasleerkracht.

Uitleendienst speelkoffers met spel- en sportmateriaal

Gezinnen die tot de doelgroep van het OCMW behoren kunnen vanaf nu gratis spelkoffers, een verjaardagsbox en een snoezelbox ontlenen bij het OCMW van Kortenaken. De spelkoffers, aangeboden door het Huis van het Kind Storzo vzw, bevatten educatief en duurzaam materiaal aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Zo is er een spelkoffer voor de leeftijd van 3 tot 6 jaar, een voor de leeftijd van 6 tot 9 jaar en een voor de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar. Daarnaast is er nog een verjaardagsbox en een snoezelbox ter beschikking. De boxen kunnen voor maximum twee weken uitgeleend worden. De ontlening van de boxen is gratis. Ongetwijfeld urenlang speelplezier.

Rap op Stap kantoor

Vanuit Rap op Stap Kortenaken worden er meer dan 600 verschillende vakanties en daguitstappen aangeboden in Vlaanderen voor mensen met een beperkt inkomen. De uitstappen kunnen heel divers zijn, gaande van een bezoek aan een museum, maar ook een pretpark, dierentuin behoren tot de mogelijkheden. Vraag beslist meer informatie op het OCMW.

Wil je graag weten of je in aanmerking komt voor één of meerdere acties, kan je steeds terecht bij het OCMW op het nummer 011 49 03 56 of via socialedienst@kortenaken.be.

Welzijn & OCMW Gezin en jeugd