KIKAZ Kinderen in Kortenaken aan Zet


De kinderarmoede in onze regio is natuurlijk minder groot dan in grootsteden. Toch merken we dat veel gezinnen in Kortenaken in verdoken armoede leven. Met het project KiKaZ (Kinderen in Kortenaken aan Zet) willen we deze gezinnen op een laagdrempelige manier opvangen en de kinderen ondersteunen.

De Raad van het OCMW keurde in zitting van 26.05.2014 de volgende acties in dit kader goed:

  Babykaart – eerste leeftijdsmelk

Dit is een kaart waarmee ouder(s) voor hun baby gratis eerste leeftijdsmelk bij een vaste apotheker kunnen afhalen tot het kindje de leeftijd van 6 maanden heeft bereikt.
Voor het bekomen van deze kaart zijn er inkomensvoorwaarden.

  Kledingcheque

Dit is een cheque waarmee ouder(s) voor hun kinderen in de leeftijd van 0 tot 3 jaar kleding en schoenen kunnen aankopen in de Kinderkledingbank van de Storzo vzw (gevestigd in het consultatiebureau van Kind en Gezin te Budingen) en dit tegen een gunstig tarief.
Voor het bekomen van deze cheque zijn er inkomensvoorwaarden.

  Pedagogisch studiemateriaal en vorming voor scholen

Aan de kleuter- en lagere scholen van de gemeente Kortenaken wordt pedagogisch studiemateriaal en vorming aangeboden om de signalen van kinderarmoede te detecteren en kinderarmoede in de gemeente aan te pakken.

  Hulpverleningsaanbod OCMW

Het bestaande hulpverleningsaanbod van het OCMW wordt kenbaar gemaakt door middel van een brochure die gericht verspreid zal worden in de gemeente.

  Gids voor ouders en kinderen

De gids voor ouders en kinderen moet een antwoord bieden op enkele specifieke vragen waar mensen niet altijd direct een antwoord op vinden, zoals bv. Binnenkort trekt mijn oudere moeder bij ons in. Krijg ik steun in de zorg hiervoor? Krijg ik extra steun als alleenstaande ouder? Kiezen we ervoor te huwen of gaan we samenwonen?

Er zijn ook een hele hoop voordelen, premies en ondersteunende instanties die het leven iets gemakkelijker kunnen maken. Het is echter niet eenvoudig om de weg te vinden in de wirwar van het grote aanbod.
Het OCMW heeft daarom dit alles gebundeld in de ‘Gids voor ouders en kinderen’. Deze omvat allerlei concrete informatie over sociale voordelen en tegemoetkomingen en over het leven in een gezin. Financiën en opvang komen aan bod, maar ook de combinatie werk en gezin. De gids bevat voor iedereen van onze doelgroep zeker nuttige informatie.

De gids wordt bedeeld aan alle gezinnen in Kortenaken waar een kind geboren is. In de gids zit tevens een bon om een gratis geboortegeschenk af te halen op het OCMW.

In zitting van de Raad van 18 mei 2015 werden deze acties nog verder uitgebreid en aangevuld, met name:

  Babykaart – tweede leeftijdsmelk

Dit is een kaart waarmee ouder(s) voor hun baby gratis tweede leeftijdsmelk bij een vaste apotheker kunnen afhalen voor een periode van 6 maanden en tot het kindje de leeftijd van 12 maanden heeft bereikt.
Voor het bekomen van deze kaart zijn er inkomensvoorwaarden.

  Babykaart – afkolvingsmateriaal voor borstvoeding

Dit is een kaart waarmee ouder(s) voor hun baby gratis een set van toebehoren voor het afkolven van borstvoeding kunnen bekomen en dit voor een periode van maximum 6 maanden.
Voor het bekomen van deze kaart zijn er inkomensvoorwaarden.

  Pampertoelage

Dit is een toelage waarmee ouder(s) voor hun baby gratis één pak pampers per maand kunnen afhalen op het OCMW en dit gedurende het eerste levensjaar.
Voor het bekomen van deze kaart zijn er inkomensvoorwaarden.

  Kledingcheque

Dit is een cheque waarmee ouder(s) voor hun kinderen kleding en schoenen kunnen aankopen in de Kinderkledingbank van de Storzo vzw (gevestigd in het consultatiebureau van Kind en Gezin te Budingen) en dit tegen een gunstig tarief.
De Raad verhoogde de leeftijd van de kinderen om deze cheque te bekomen tot 6 jaar.
Voor het bekomen van deze cheque zijn er inkomensvoorwaarden.

Deze acties worden verder uitgewerkt in samenwerking met onze lokale actoren, waaronder de scholen, het CLB, de kinderopvang, Kind en Gezin, Storzo vzw, …“Het OCMW hoopt in ieder geval met haar project de kinderarmoede in onze gemeente te bestrijden.”

 

Welzijn & OCMW Gezin en jeugd