OCMW


Het OCMW, voluit ‘Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn’, verzekert een aantal maatschappelijke dienstverleningen en zorgt zo voor het welzijn van iedere burger.

Heel wat mensen in België hebben onvoldoende bestaansmiddelen of zelfs geen vaste woonplaats. Al deze mensen kunnen sociale bijstand krijgen van het OCMW.

Om sociale bijstand te kunnen ontvangen gelden bepaalde voorwaarden. Voordat ze sociale bijstand toekennen, doet het OCMW daarom telkens een onderzoek naar de bestaansmiddelen van de aanvrager.

Als je een beroep wilt doen op maatschappelijke hulp dan kan je altijd terecht bij het OCMW van Kortenaken.

Diensthoofd Welzijn

Katja Lammens

Miskom-Dorp 1
3472 Kersbeek-Miskom

Tel:  016 77 29 41

Welzijn & OCMW OCMW