Vermist


Wist je dat…

In Vlaanderen naar schatting 100.000 mensen met dementie leven. Daarvan verblijft bijna 70% thuis, verzorgd door hun partner of één of meer naasten. Verwacht wordt dat de aandoening meer en meer mensen zal treffen. Dat komt omdat dementie vooral mensen ouder dan 65 jaar treft en we met z’n allen ouder worden. Volgens www.alz.org gaat ruim 60% van alle personen met dementie dwalen. Voor de dwalende persoon kan dit gevaarlijk en zelfs levensbedreigend zijn, maar voor de mantelzorger is dit een constante bron van stress die enorm zwaar kan wegen.

Ook in het Hageland?
In het Hageland hebben we een sterk verouderde bevolking. We hebben daarom ook veel mensen in onze buurt die geconfronteerd worden met dementie. Als we weten dat maar liefst 60% van deze groep ooit gaat dwalen, beseffen we dat we dringend aan de slag moeten gaan. Ouderen die gaan dwalen hebben vaak dringend medicatie of zorgen nodig. Het is daarom zo belangrijk om de vermiste persoon zo snel mogelijk terug te vinden.

Hoe maken we het Hageland veiliger?
Om het Hageland een zo veilig mogelijke omgeving te maken voor mensen met dementie start de politiezone Hageland en de 5 gemeentes het project “Vermist”. Aangezien er vaak veel tijd wordt verloren met het zoeken naar persoonsgegevens en noodzakelijke informatie, willen we met het project proactief werken. Dit houdt in dat we willen voorbereid zijn en alle nodige informatie verzamelen voor er een probleem is. We willen door middel van het invullen van infofiches het zoekproces danig versnellen.

Wat kan ik doen?
Als je iemand kent met dementie kan je een infofiche laten registeren. Zo ben je zeker dat als het dan toch eens mis gaat, de politie de grootste kans heeft om de vermiste persoon zo snel mogelijk terug te brengen. Hopelijk is het nooit nodig maar: Samen maken we de naald in de hooiberg groter.

Infofiche Vermist

Welzijn & OCMW OCMW Projecten Vermist