Informatie, opvang & begeleiding


De sociale dienst verstrekt informatie en hulp bij problemen i.v.m. de sociale zekerheid (mutualiteit, kinderbijslag, pensioen, werkloosheid,…) en biedt de nodige opvang en begeleiding bij problemen van psychische en/of sociale aard (overlijden, ziekte, handicap, relatieproblemen,…). De sociale dienst begeleidt in de mate van het mogelijke de probleemsituatie. Indien nodig wordt betrokkene doorverwezen naar een meer gespecialiseerde dienst.

Tewerkstelling


SACHA (Sociale Activering Cluster Hageland) begeleidt cliënten in hun zoektocht naar een gepaste dagbesteding of voor sollicitatiebegeleiding. Katrien Aerts is de trajectbegeleidster die in Kortenaken klaarstaat om samen met de cliënten op zoek te gaan naar de juiste stappen op vlak van activering.

Dit kan gaan van een zorgplan opstellen, tot inschrijving voor Nederlandse les, samen vrijwilligerswerk zoeken, het zoeken van een gepaste opleiding, werkervaringsstages organiseren of sollicitatietraining opstarten om zo terecht te komen in een duurzame tewerkstelling.

Denk je zelf ondersteuning te kunnen gebruiken in je zoektocht naar een gepaste dagbesteding? Aarzel dan niet om Katrien te contacteren.

Contactgegevens: Katrien Aerts – 0494 60 03 28 – katrien@sacha-hageland.be

Maandag en dinsdag: OCMW Boutersem –  Woensdag en donderdag: OCMW Kortenaken

Financiële steun


Het OCMW helpt bij de aanvragen van een aantal premies, zoals: de tegemoetkomingen voor minder-validen: inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming, tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, belastingvoordelen, sociaal telefoontarief, sociaal electriciteitstarief, vrijstelling heffing op afvalwater, parkeerkaarten, …

De sociale dienst kan verschillende vormen van financiële steun bieden:

  • Leefloon
  • Voorschotten op sociale uitkeringen, voorschotten op onderhoudsgeld, financiële steun,…

Opvang van kandidaat-vluchtelingen


Het OCMW staat in voor de opvang van kandidaat politiek vluchtelingen. De afhandeling van de asielprocedure behoort niet tot de bevoegdheden van een OCMW.
In de eerste fase van de asielprocedure kan een OCMW opvang voorzien via het systeem van het lokaal opvanginitiatief. De vluchtelingen wonen in de gemeente waar het OCMW gelegen is.
Het OCMW van Kortenaken heeft volgende woningen die ressorteren onder het lokaal opvanginitiatief:

  • Dorpsplein 31 Kortenaken
  • Dorpsplein 28/A Kortenaken
  • Dorpsplein 28/1 Kortenaken

​In de tweede fase van de asielprocedure wordt financiële hulp toegekend door de OCMW’s. De vluchtelingen wonen dan, op eigen verzoek, in een door hen gekozen woning in een gemeente die niet altijd dezelfde is als die waar het OCMW gelegen is. Het OCMW is echter verplicht huisvesting aan te bieden op het eigen grondgebied.

De sociale dienst van het OCMW staat eveneens in voor de psycho-sociale begeleiding van de vluchtelingen.

Schuldbemiddeling


Meer en meer worden OCMW’s geconfronteerd met mensen die te maken hebben met een enorme schuldenlast.

Het OCMW biedt deze personen volgende oplossingen aan:

  • Budgetbegeleiding: ondersteuning en begeleiding van cliënten bij het beheer van hun budget
  • Budgetbeheer: het ocmw neemt het volledige geldbeheer over
  • Schuldbemiddeling: dienstverlening van het ocmw met het oog op het tot stand brengen van een afbetalingsregeling voor hun schulden (betalingsuitstel, intrestverlaging,…)

De sociale dienst van het OCMW staat eveneens in voor de psycho-sociale begeleiding van de vluchtelingen.

Juridische dienst


Je kan in het OCMW terecht met vragen over courante rechtsproblemen zoals echtscheiding, onderhoudsgeld, adoptie, huur, pacht, koop, lening, verzekering, onderhoudsplicht.

Elke eerste dinsdag van de maand is er zitdag van Commissie Juridische Bijstand en dit van 16.30 tot 17.30 uur. Een advocaat geeft gratis juridisch advies. Een afspraak maken is niet nodig.

Sociale dienst

Anneleen Palings
Dorien Dereze
Tessa Vanmeldert
Kathleen Claes
Finn Struys

Miskom-Dorp 1
3472 Kersbeek-Miskom

Tel 016 77 29 47 (Anneleen)
Tel 016 77 29 43 (Dorien)
Tel 016 77 29 42 (Tessa)
Tel 016 /77 29 40 (Kathleen)
Tel 016 77 29 40 (Finn)
Fax 016 77 04 19
Welzijn & OCMW OCMW Sociale dienst