European Disability Card (EDC)


De European Disability Card (EDC) is een gratis kaart die de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert (musea, pretparken, toeristische attracties, sportcentra,…) en een aantal voordelen in die domeinen biedt.

De EDC wordt gebruikt in 11 Europese landen. De organisaties die de EDC aanvaarden, maken die via hun eigen communicatiekanalen (website, folders,…) kenbaar. Ze bepalen zelf welke voordelen ze toekennen op vertoon van deze kaart. Het kan gaan om kortingen, maar ook audiogidsen, voorbehouden plaatsen, enz. De kaart is strikt persoonlijk. De voordelen zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en je moet de kaart altijd bij hebben om de voordelen te krijgen. Er is een aparte website over de EDC waarop je een lijst terugvindt met organisaties die de kaart aanvaarden: www.eudisabilitycard.be.

Wie erkend is door of hulp krijgt van een van de vijf Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap, kan de kaart daar aanvragen, ongeacht je leeftijd. Hoe de kaart kan aangevraagd worden, is verschillend voor elk van de 5 instellingen. Heb je al een erkenning van invaliditeit? Dan kan je gewoon contact opnemen met het OCMW en zij doen de aanvraag voor jou: 016 77 29 42.

Mobiele ambtenaar

Dorien Dereze
Tessa Vanmeldert

Miskom-Dorp 1
3472 Kersbeek-Miskom

Tel  016 77 29 43 (Dorien)
Tel 016 77 29 42 (Tessa)
Fax 016 77 04 19

Burenbemiddeling


Burenbemiddeling focust op het herstel van de communicatie tussen conflicterende buren om van daaruit verder te zoeken naar een oplossing. Burenbemiddeling vermijdt dat conflicten escaleren, of de politie of vrederechter moeten tussenkomen.

Typische burenconflicten gaan over:

 • geluidsoverlast
 • het onderhoud van de tuin (overhangende takken, snoeien van bomen of hagen,…)
 • de afscheiding tussen percelen
 • huisdieren
 • schelden
 • intimidatie
 • pest- of roddelgedrag
 • vuilnis

De dienst Maatschappelijke Veiligheid stimuleert de oprichting van lokale diensten voor burenbemiddeling. Ze beschikt ook over een provinciaal netwerk van bemiddelaars voor gemeenten die nog geen eigen dienst hebben.

 

 1. Je neemt contact op met de dienst burenbemiddeling. Onderaan deze pagina vind je een document met de contactgegevens voor jouw gemeente.
 2. Vrijwillige bemiddelaars komen langs bij je thuis om te luisteren naar je bezorgdheid.
 3. De bemiddelaars gaan daarna ook langs bij je buur om naar zijn/haar verhaal te luisteren.
 4. Nadien is er een gezamenlijk gesprek om te bekijken welk voorstel voor iedereen aanvaardbaar is.
Hoe kan je een beroep doen op burenbemiddeling?

E-mail: Je  bezorgt een korte probleemschets via e-mail aan burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be met je contactgegevens (naam, adres, telefoon).

Telefonisch: Je belt met de dienst burenbemiddeling om een afspraak te maken op 016-26 78 41 (tijdens de kantooruren).

Meer info:  www.vlaamsbrabant.be/burenbemiddeling

Arbeidsongeval? Beroepsziekte? 


Elk jaar zijn er nieuwe slachtoffers van een arbeidsongeval of een beroepsziekte. Deze slachtoffer kunnen terecht bij Fedris voor hulp. Download de brochure hier of surf naar https://www.fedris.be/nl/home.

Welzijn & OCMW Welzijn