Welzijnswijzer


OCMW Kortenaken voerde een ouderenbehoefteonderzoek. Daaruit bleek dat 60-plussers in onze gemeente voor informatie zeer vaak te rade gaan bij de huisarts. Niet zo verwonderlijk aangezien de huisarts een vertrouwenspersoon is die heel dicht bij de mensen staat.

Om de huisartsen te ondersteunen in het doorgeven van informatie, reiken wij hen deze welzijnswijzer aan, aangevuld met een papieren versie. Ook inwoners zelf kunnen gebruikmaken van deze gids om welzijnsinfo op te zoeken.

  ALGEMEEN

  FINANCIËLE HULP

  EXTRA VOOR SPECIFIEKE AANDOENINGEN

 

Mentaal
Dementie
Incontinentie
Mobiliteitsproblemen
Kanker
Diabetes
  • Diabetespas
  • Tussenkomst in voetverzorging (vraag ernaar bij je mutualiteit)
Chronisch zieken
Palliatieve patiënten
Welzijn & OCMW Welzijnswijzer