zoeken

Inzameling roze zak aan huis 

Vanaf januari 2018 haalt EcoWerf elke 6 weken je zachte plastics (zakjes, blisters, plastic potjes, klein speelgoed …) aan huis op in de roze zak met EcoWerf-logo. Door de roze zak aan huis in te zamelen, willen de gemeente Kortenaken en EcoWerf de dienstverlening voor de inwoners verhogen.
 
Welke plastics mogen in de roze zak?
Alle 100% zuivere zachte plastics die geen plastic flessen en flacons zijn, zijn welkom.
 
Wat kan? 
Zakjes, draagtassen, blisters, (noppen)folies, kuipjes, vlootjes, (yoghurt)potjes, harde plastics kleiner dan een emmer van 10 liter, bloempotjes, plantentrays, speelgoed (zonder batterijen of elektronica) …
 
Wat kan niet?
Plastic flessen en flacons (pmd), verpakkingen van gevaarlijke stoffen (kga), piepschuim, (schuim)rubber, zwembandjes, zilverkleurige folies, pvc, touwen en netten …
 
De sorteerregels vind je op de afvalkalender van 2018 die eind december 2017 in de bus valt en op www.ecowerf.be.
 
Hoe bied ik mijn roze zak correct aan?
  • Respecteer de sorteerregels. 
  • Gebruik een roze zak ‘zachte plastics’ met het logo van EcoWerf.
  • Knoop de zak goed dicht en bied hem hanteerbaar aan.
  • Hang niets aan de buitenkant.
  • Plaats de zak goed zichtbaar tegen de straatkant, ten laatste om 07.00 uur ’s morgens.

​Roze zakken die niet correct gesorteerd zijn of verkeerd aangeboden worden, krijgen een weigeringssticker en worden niet meegenomen. Goed sorteren is een absolute voorwaarde voor recyclage. Samen zorgen we er zo voor dat je zachte plastics verwerkt worden tot nieuwe grondstoffen voor tuinmeubelen, bloembakken, compostbakken en -vaten, tuinafscheidingen …

Raadpleeg je afvalkalender voor de inzameldata of download de app Recycle! (voor iPhone en Android). Ook op het recyclagepark zal je in 2018 nog steeds terecht kunnen met de roze zak en met harde plastics. Voor de inzameling van de blauwe pmd-zak verandert er niets.
 

Eerste Hulp Bij Bacterievuur het EHBB-team 

Het EHBB-team is een initiatief van Regionaal Landschap Zuid Hageland (RLZH) vzw. Het heeft tot doel om advies en praktische ondersteuning te bieden bij infecties van bacterievuur (=perenvuur). 

Adviesverlening
Op onderstaande websites vind je al heel wat informatie over bacterievuur. 
•    www.vlaamsbrabant.be/bacterievuur
•    www.pcfruit.be/nl/ziekten-en-plagen/bacterievuur
•    www.rlzh.be/rlzh/projecten/landschap/bacterievuur

Heb je toch nog vragen voor uw specifieke situatie, in verband met bacterievuur, de waardplanten, beheermaatregelen, wat met snoeiafval, … ? Dan kan je contact opnemen met RLZH.
Verwijderen van een bacterievuur-infectie door EHBB-team
Indien je zelf niet over de mogelijkheden beschikt om bij een infectie de gewenste maatregelen op korte termijn kwalitatief uit te voeren, dan kan je hiervoor beroep doen op het EHBB-team. Een opgeleid team groenwerkers pakt de infectie aan, met de nodige kennis over snoei en ontsmetting. 
Het EHBB team werkt onder aansturing van RLZH en komt pas in actie na de formele vaststelling door het FAVV dat het om bacterievuur gaat. De eigenaar/beheerder geeft op vrijwillige basis de opdracht aan RLZH om deze werken uit te voeren. De afspraken worden in een beknopte overeenkomst vastgelegd. 
Het EHBB-team is actief in volgende gemeenten: Glabbeek, Kortenaken, Linter, Zoutleeuw, Boutersem, Tienen, Hoegaarden, Landen en Geetbets.
In 2017 worden deze werken uitgevoerd door De Winning, aan 17 euro per uur incl. BTW. Als werktijd wordt aangerekend: de effectief gepresteerde uren ter plaatse +de verplaatsingstijd. 
Het EHBB-team van RLZH kan ingezet worden met 50% subsidie. 
De opdrachtgever (eigenaar/beheerder) betaalt de overige 50%: 8,5 euro/uur incl. BTW.

Contact:
Regionaal Landschap Zuid-Hageland (RLZH) vzw
Schoolpad 43, 3300 Tienen (Pastorij Hakendover)
Tel 016/81.91.63
www.rlzh.be/rlzh/projecten/landschap/bacterievuur
bacterievuur@rlzh.be

Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 

Via onderstaande link vind je het uitvoeringsplan voor huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval. Dit plan is het vervolg op twee uitvoeringsplannen: het plan ‘Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen’ en het plan ‘Gescheiden inzameling bedrijfsafval van kleine ondernemingen’. 

Vlaanderen zet met dit plan versterkt in op afvalpreventie, hergebruik en materiaalkringlopen. De doelstelling: zo weinig mogelijk restafval van gezinnen én bedrijven verbranden of storten. Tot slot pakt Vlaanderen met dit plan ook het zwerfvuil doortastend aan.

Meer info via deze link.

Afvalkalender 2017 

De afvalkalender 2017 werd huis-aan-huis bedeeld. Heb je de afvalkalender liever digitaal? Met de gratis app Recycle! mis je geen enkele huisvuilinzameling meer, weet je het dichtstbijzijnde inzamelpunt en krijg je hulp bij het sorteren. Via www.ophaalkalender.be kan je de gratis app Recycle! downloaden, de afvalkalender online raadplegen of de inzameldata toevoegen aan je persoonlijke agenda. Wie de kalender op 31 december nog niet ontvangen heeft, kan deze afhalen aan het onthaal van het gemeentehuis, aanvragen via de Milieudienst van de gemeente of via EcoWerf: 0800/97 0 97. Je kan de afvalkalender ook downloaden via onderstaande link. 

Mestactieplan 

In uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn heeft de Vlaamse overheid een mestactieprogramma (MAP 5) voor de periode 2015-2018 opgesteld.

​​​Het vijfde mestactieprogramma bevat maatregelen om de verontreiniging van water door nitraten en fosfaten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. Op woensdag 10 juni 2015 werd het voorstel van decreet dat uitvoering geeft aan het vijfde mestactieprogramma goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

Meer info vind je via deze link.

Zwerfkatten 

De gemeente Kortenaken zet zich op de meest efficiënte en diervriendelijke manier in om het aantal wilde zwerfkatten tot een minimum te beperken. Zij gaat hiervoor een overeenkomst aan met vzw Poezenpootjes Geetbets en vzw Dierenvrienden Sint-Truiden. De wilde zwerfkatten worden gevangen en gecastreerd of gesteriliseerd en nadien teruggebracht naar de plaats waar ze werden gevangen. De gemeente wil zo vermijden dat er nog meer wilde zwerfkatten worden geboren en het dierenleed dat hiermee gepaard gaat, tegengaan. Op termijn zal zo de wilde zwerfkattenpopulatie geleidelijk maar effectief verkleinen. Voor meer informatie: neem contact op met de Milieudienst: erwin.thomas@kortenaken.be - 011 58 62 64.

Milieutips 

Voor meer milieutips, neem een kijkje op de website van de provincie Vlaams-Brabant.

Info vanuit Watering Velpedal 

RUIMINGS- EN ONDERHOUDSWERKEN AAN DE ONBEVAARBARE  WATERLOPEN VAN DE TWEEDE EN DERDE CATEGORIE EN NIET GEKLASSEERDE WATERLOPEN
 
Om haar 243 km aan waterlopen te onderhouden, voert de watering “Het Velpedal” op regelmatige basis de nodige onderhoudswerken uit.
 
Woekerende planten of zwerfvuil in een waterloop, nazicht van duikers, oeververzakking,… allemaal factoren die de vlotte doorstroming van het water in gedrang kunnen brengen en tot opstopping of overstroming kunnen leiden.
 
Om het beheer van onbevaarbare waterlopen mogelijk te maken en om de waterkwaliteit te beschermen, gelden in de buurt van onbevaarbare waterlopen belangrijke afstandsregels. De belangrijkste regels zijn verbonden aan de vijfmeterzone en de eenmeterzone.
Deze afstanden worden gemeten vanaf de "taludinsteek". Uiteraard mag je de vrije doorgang van het water in de beek niet belemmeren. Je mag ook geen maaisel, snoeihout of afval in de beek of op de taluds van de beek gooien. 
 
De vijfmeterzone 
Om onderhoudswerken mogelijk te maken, is bij wet een erfdienstbaarheid vastgesteld. Dit betekent dat je aan beide zijden van de waterloop een zone van 5 m landinwaarts moet vrijhouden. 
Er mogen geen hindernissen geplaatst worden in deze strook en je moet doorgang verlenen aan uitvoerend personeel en materieel. Dit brengt met zich mee dat verhardingen en leidingen binnen deze zone bestand moeten zijn tegen het overrijden van machines. Bovendien kunnen niet-schadelijke ruimingsproducten achtergelaten geworden zonder dat dit recht geeft op schadevergoeding. 
Geen ophogingen of opslag (tijdelijk of permanent).
Naaldbomen op min 6 m van de taludinsteek.
Bemesting binnen deze zone van 5 m is verboden. In bepaalde gebieden is dit zelfs zo binnen een tienmeterzone.
Eenmeterzone
Geen grondbewerkingen
Pesticiden 
Voor land- en tuinbouwers geldt dat pesticiden verboden zijn op de taluds én op de eerste meter vanaf de taludinsteek.
Afhankelijk van het product gelden er strengere regels. Controleer de voorschriften op de verpakking!
Voor particulieren bedraagt de minimale afstand 6 meter.
Intensief begraasde weilanden, grenzend aan waterlopen, moet je afsluiten om trappelschade aan de oevers te vermijden. De afsluiting, met een maximale hoogte van 1,50 meter, plaats je tussen 0,75 tot 1 meter van de taludinsteek.  Indien ze hoger zijn, moet je ze op vijf meter van de taludinsteek plaatsen.
 
Zie je iets dat niet thuishoort in een waterloop en mogelijk hinder veroorzaakt, signaleer dit aan de watering wateringvelpedal@skynet.be . De watering volgt je melding zo snel mogelijk op.
 

 Milieu

Erwin Thomas
 
Dorpsplein 35 
3470 Kortenaken
 
Tel  011 58 62 64
Fax 011 58 20 93
 
 Openingsuren
 
Ma - vrij: van 9 tot 12 uur
Ma: van 18 tot 20 uur
Woe: van 13 tot 16.30 uur