zoeken

Bekendmaking openbaar onderzoek stedenbouwkundig attest 

Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Karel Vandevoorde, Oplintersesteenweg 13 te 3300 Tienen een aanvraag tot stedenbouwkundig attest is ingediend bij het bestuur. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Baaistraat te 3470 Kortenaken en met als kadastrale omschrijving : 2e afdeling, sectie A, perceel 164H.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een loods.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, vanaf 4 mei 2018 tot en met 2 juni 2018.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken bij het bestuur van Kortenaken.

 

Publicatiedatum : 2018-04-30 14:30:34