Geoloket


Via internetloketten kan je thematische en beleidsinformatie geografisch bevragen.

 

Ruimte Vlaanderen http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving

Kadaster federaal http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE

AGIV – gis Vlaanderen http://www.geopunt.be/

Erfgoed https://geo.onroerenderfgoed.be/#zoom=10&lat=6592584.42687&lon=550597.97785&layers=B000TTTTTTFFFFT

Bodem – grondwater https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/rubriek53.8_uitzonderingen.html

Oppervlaktewater – overstromingsvoorspeller http://www.waterinfo.be/

Wonen & omgeving Wonen & (ver)bouwen Geoloket