Voor heel wat zaken heb je voorafgaandelijk een vergunning nodig. Denk maar aan bouwen of verbouwen, het uitvoeren van mogelijks hinderlijke activiteiten, het opsplitsen van bouwgronden, het uitbaten van een kleinhandelszaak,… Om een overzicht te geven van de stappen die je moet ondernemen kan je hier de antwoorden op de meest voorkomende vragen terugvinden.

Vind je toch geen antwoord op uw specifieke vraag? Neem dan zeker contact op met de dienst Ruimtelijke Ordening of Milieu van de gemeente.

Ruimtelijke ordening

Stefke Bellen
Peggy Alewaters
Kathleen Claes

Dorpsplein 35
3470 Kortenaken

Tel 011 58 62 64
Fax 011 58 20 93
ruimtelijkeordening@kortenaken.be

Nieuws & tips


 

Op zoek naar een goedkoper energiecontract?


Als je een elektriciteits- en gascontract kiest (bijvoorbeeld bij een verhuis) of als je op zoek bent naar een goedkoper energiecontract sta je best stil bij de jaarlijkse vergoeding.
 
Deze vergoeding is een administratieve kost die je leverancier via de energiefactuur aanrekent voor het opmaken van de facturen, het organiseren van de klantendienst, …
 
Je staat best stil bij:
  • Het bedrag van de jaarlijkse vergoeding. Dat varieert van 0 euro tot wel 100 euro per energiebron (elektriciteit of aardgas)
  • De manier waarop de vergoeding wordt aangerekend. Bij sommige contracten is de aanrekening pro rata of naar verhouding van het aantal dagen dat je klant bent. Bij andere contracten is dat ineens voor een volledig jaar ongeacht hoe lang je klant blijft. Er zijn ook meerjarige contracten met een mix van aanrekening op jaarbasis en pro rata.
 
Je vindt hierover meer info in de V-test® van VREG , de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt.
In de voetnoten zie je de aanrekeningswijze. In de rechtse kolom van de resultatentabel “Totale kostprijs op jaarbasis” kan je klikken op “Meer”. Dan zie je het bedrag.
 
 
 

Contactgegevens FOD Financiën: kadaster en registratie


Ben je op zoek naar informatie over het kadaster en registratie? De enige juiste informatiebron is de Kantorengids op www.financien.belgium.be.  De website www.kadaster.be behoort niet toe aan de FOD Financiën!

 

Vlaams Woningfonds


Het Vlaams Woningfonds is een sociale woonorganisatie die voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen verstrekt en sociale woningen verhuurt.

Bijkomende voordelen

  • lenen tot 100% van de kostprijs (in voorkomend geval incl. btw, registratierechten en notariskosten) of van de waarde van de woning
  • kosteloze schatting van de woning
  • besparing van enkele honderden euro’s dankzij lagere kredietakte- en dossierkosten
  • geen reserveringskosten bij lenen voor verbouwingen
  • lenen zonder bancaire verplichtingen

NIEUW – Voortaan kan je lenen vanaf 1,60 %

Wil je weten of je in aanmerking komt, surf naar www.vlaamswoningfonds.be

 

Renovatielening


Ben je van plan om je woning te renoveren en energiebesparende werken uit te voeren? Dan kan je beroep doen op Energiehuis IGO voor renovatiebegeleiding.

Alle info: https://www.igo.be/inwoners/energie-besparen/renovatiebegeleiding

Contact: renovatiebegeleiding@igo.be / 016 29 85 40

 

Vlaamse energielening


Wie energiebesparende werken uitvoert in zijn woning, verhoogt meteen het wooncomfort. Hoewel deze werken zich op termijn terugverdienen, vragen ze eerst een stevige investering. Dankzij de Vlaamse energielening kunnen ook mensen met beperkte middelen energiebesparende werken uitvoeren in hun woning.

Alle info: https://www.igo.be/inwoners/energie-besparen/vlaamse-energielening 

Contact: energielening@igo.be / 016 29 85 40

 

Energiek wonen


Een gerenoveerde woning is energiezuiniger, comfortabeler en neemt toe in waarde. Om jouw renovatie tot een goed einde te helpen brengen, selecteerde Energiek Wonen kwalitatieve en betrouwbare aannemers voor energetische renovaties.

Alle info: https://www.igo.be/inwoners/energie-besparen/energiek-wonen

Contact: energiekwonen@igo.be / 016 29 85 40

 

Wonen & omgeving Wonen & (ver)bouwen Richtlijnen & informatie