Hoe vraag ik een vergunning aan?


Meestal dient een aanvraag te gebeuren via een architect, bijvoorbeeld bij nieuwe gebouwen groter dan 40m², hoger dan 4m50 of bij verbouwingswerken waarbij openingen worden gemaakt in dragende muren. Een aanvraag voor een vergunning voor het verkavelen van gronden wordt best uitbesteed aan een landmeter. De architect of landmeter volgt de volledige aanvraag op.

Valt je project echter niet onder de verplichting tot medewerking van een architect, dan kan je bij voorkeur je omgevingsvergunning zelf digitaal aanvragen. De aanvraag verloopt dan via een centraal uitwisselingsplatform, het omgevingsloket, dat zowel behandelende als adviserende instanties toegang geeft tot het dossier. Zo kan je je je dossier opvolgen wanneer je wil, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Je bent dus niet gebonden aan openingsuren en je moet je niet verplaatsen. Je kan op elk moment de status van je dossier nakijken. Zo weet je altijd in welke fase je dossier zich bevindt. Dezelfde informatie moet bovendien slechts één keer worden ingediend, waar een papieren aanvraag in viervoud dient te gebeuren.

Om een digitale aanvraag te doen surf je naar www.omgevingsloket.be en logt in met je elektronische identiteitskaart. Op de website vind je stap voor stap de uitleg. Bij vragen kan je ook contact opnemen met de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente.

Uiteraard blijft een papieren aanvraag nog steeds mogelijk, al kunnen hiervoor wel extra kosten worden aangerekend. Het aanvraagformulier en de eventuele bijlagen kunnen worden gedownload via https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/besluit-omgevingsvergunning-bijlagen

Ruimtelijke ordening

Stefke Bellen
Peggy Alewaters
Kathleen Claes

Dorpsplein 35
3470 Kortenaken

Tel 011 58 62 64
Fax 011 58 20 93
ruimtelijkeordening@kortenaken.be

Wonen & omgeving Wonen & (ver)bouwen Richtlijnen & informatie Hoe vraag ik een vergunning aan?