Sociale invulling voor woonuitbreidingsgebied Kortenaken


Zoals bepaald in het masterplan voor het centrum van Kortenaken, plant het gemeentebestuur een sociale invulling van het woonuitbreidingsgebied. Deze terreinen zijn gelegen tussen de begraafplaats en het centrum van Kortenaken. Concreet betreft het in eerste fase (rode vlakken op het plan) de bouw van 38 sociale huurappartementen centraal en de ontwikkeling van 16 betaalbare kavels aan de rand. De toewijzing hiervan zal gebeuren aan de hand van een reglement dat rekening houdt met lokale binding aan de gemeente en socio-economische criteria. In een volgende fase (roze vlakken) worden woonvormen voorzien die een oplossing bieden aan de stijgende zorgvraag van onze senioren. Het onderzoek naar de noodzaak aan assistentiewoningen en andere vormen van zorgwonen wordt hiervoor opgestart in samenwerking met het woonzorgcentrum van Kortenaken.

Het voorliggende plan past binnen het algemene masterplan van Kortenaken-centrum. Er is veel groenruimte voorzien in het te ontwikkelen gebied dat aansluit op het centrum langs de pastorijsite. Aan de randen van het binnengebied worden woonvormen voorzien gelijkaardig aan de bestaande bebouwingen rondom. Dit om een geleidelijke overgang te vormen en uit respect voor de eigenheid van de bestaande woningen in de Diestsestraat, Molenbergstraat en Dorpsplein.

Ruimtelijke ordening

Stefke Bellen
Peggy Alewaters
Kathleen Claes

Dorpsplein 35
3470 Kortenaken

Tel 011 58 62 64
Fax 011 58 20 93
ruimtelijkeordening@kortenaken.be

Wonen & omgeving Wonen & (ver)bouwen Woonuitbreidingsgebied