Aangifte schade landbouw


Land- en tuinbouwers die schade hebben geleden omwille van de weersomstandigheden, kunnen het Formulier Aangifte Schade Landbouw afdrukken en invullen. Het formulier mag volledig ingevuld worden binnengebracht bij de Milieudienst.

Beheerovereenkomst VLM


Als landbouwer kunt u met de Vlaamse Landmaatschappij een beheerovereenkomst sluiten. Een beheerovereenkomst bestaat uit één of meerdere beheerpakketten. Een beheerpakket omvat maatregelen en voorschriften die gericht zijn op het behoud of de verbetering van de kwaliteit van het milieu, de natuur of het landschap. In ruil voor het vrijwillig uitvoeren van de maatregelen krijgt u een vooraf bepaalde vergoeding.

Beheerovereenkomsten hebben een looptijd van vijf jaar. In tegenstelling tot vroeger starten beheerovereenkomsten altijd op 1 januari. Beheerovereenkomsten worden gesloten op landbouwgronden die u volgens de verzamelaanvraag gebruikt. Voor landbouwgronden die binnen de erkende natuur- of bosreservaten of een uitbreidingszone van een erkend natuurreservaat liggen, kunt u geen beheerovereenkomsten sluiten.

Denk eraan dat de VLM alle aanvragen voor het sluiten van een beheerovereenkomst moet ontvangen uiterlijk op 1 oktober vóór het gewenste startjaar. U kunt geen beheerovereenkomsten aanvragen via de verzamelaanvraag. Download het aanvraagformulier en dien uw aanvraag ruim op voorhand in.

Meer info

Sociale Kaart Landbouw

Erwin Thomas

Dorpsplein 35
3470 Kortenaken

NIEUW Tel 011 58 62 65
Fax 011 58 20 93
landbouw@kortenaken.be

Wonen & omgeving Landbouw