Nieuwe maatregelen om schade door droogte en waterschaarste te voorkomen


Om droogteschade zoveel mogelijk te voorkomen, gaan op 1 januari 2022 een aantal maatregelen van kracht. Onttrekken van water uit een onbevaarbare waterloop moet je vanaf dan melden. Voor een aantal kwetsbare waterlopen komt er een onttrekkingsverbod.

De voorbije jaren werd Vlaanderen meermaals geconfronteerd met periodes van droogte en waterschaarste. Veel onbevaarbare waterlopen werden hierbij geconfronteerd met zeer lage debieten en peilen, tot zelfs droogval toe. In juli 2021 werd een uitvoeringsbesluit op de wet onbevaarbare waterlopen goedgekeurd waarbij specifiek aandacht aan deze problematiek besteed werd. Op 1 januari 2022 worden in uitvoering van dit besluit een aantal maatregelen actief om het risico op droogteschade maximaal te voorkomen.

Lees meer

Gouverneursbesluit

 

Vogelgriep : informatie aan de hobbyhouders van pluimvee en vogels


Als gevolg van het aantreffen van hoogpathogene vogelgriep bij wilde vogels op meerdere plaatsen in ons land, zijn er voorzorgsmaatregelen genomen die ook hobbyhouders van pluimvee en andere vogels in gans België betreffen. Onder hobbyhouders worden de gezinnen verstaan die enkele kippen in de tuin houden, maar ook sierpluimveehouders en vogelliefhebbers die soms honderden sierdieren, sportduiven of andere vogels hebben.

Deze maatregelen worden in de eerste plaats genomen om uw dieren maximaal te beschermen tegen vogelgriep. Deze vogelziekte is zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk voor deze dieren. Het vogelgriepvirus wordt gemakkelijk door contact met wilde vogels of hun uitwerpselen overgedragen. De voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om wilde vogels buiten uw kippenren of vogelhok te houden.

Welke zijn deze voorzorgsmaatregelen?

  • U dient al uw pluimvee op te hokken of af te schermen.
    Het afschermen kan gebeuren door uw dieren op te sluiten in hun hok of in een gebouw. Daarnaast is het ook mogelijk om de dieren buiten te houden, op voorwaarde dat hun terrein of een deel van het terrein zowel langs de zijkanten als langs boven met gaas of netten afgesloten wordt van wilde vogels. De mazen van het gaas of het net mogen ten hoogste 10 cm groot zijn, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar wordt toch aangeraden.
  • Daarnaast moet u al uw vogels binnen voederen en het drenken of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is. U mag daarbij geen oppervlaktewater of water dat toegankelijk is voor wilde vogels als drinkwater

Loopvogels en andere vogels (sportduiven, roofvogels, siervogels, …) moeten voorlopig niet afgeschermd worden.

Het FAVV benadrukt dat er geen risico is wat betreft de consumptie van pluimveevlees en eieren. U kan dus zonder problemen de eieren van uw dieren verder blijven gebruiken!

U kan voor verdere informatie steeds de website van het FAVV raadplegen op www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/.

U vindt op deze pagina’s ook een korte video, die het belang van de maatregelen onderstreept om uw dieren te beschermen. Deze video is ook rechtstreeks bereikbaar via de link:
https://www.onderdeloep.be/wil-je-gezond-gevogelte_wij-ook/.

 

 

 

Registratie houders van schapen, geiten, hert- of kameelachtigen


Elke houder van minstens 1 schaap, geit, hert of kameelachtige dient zich te laten registreren in de Saniteldatabank. Dit is de databank van alle houders van landbouwhuisdieren.

Wie moet zich laten registreren en hoe?
Zodra je minstens één kameelachtige houdt, laat je je registreren via DGZ. Doe dit door het registratieformulier ingevuld aan DGZ te bezorgen. Deze invulinstructie invulinstructiekan je hier alvast bij helpen.

Meer info

 

Groepsaankoop regenwatertonnen: opvang van hemelwater


De voorbije zomers werden gekenmerkt door hittegolven en langdurige periodes van droogte. Lokale besturen waren genoodzaakt tot het afkondigen van besparende maatregelen voor gebruik van grond- en leidingwater. Een verhoogde bewustwording dat drinkbaar water een schaars en kostbaar goed is, in combinatie met een gerichte aanpak voor het hergebruik van regenwater, is noodzakelijk om deze problemen in de toekomst het hoofd te bieden.

Het regenwatertonnenproject biedt een laagdrempelige oplossing voor het opvangen van hemelwater. Inwoners kunnen via een samenaankoop voordelig investeren in het plaatsen van een bovengrondse (kunststof) regenwaterton. Aankopers van een regenwaterton kunnen ervoor kiezen om deze zelf te installeren, maar kunnen indien gewenst ook beroep doen op de arbeidersploegen van sociale werkgever IGO voor de levering en de plaatsing.

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan dit project, dan kan je dit, geheel vrijblijvend, aangeven op het invulformulier via volgende link: https://extranet.interleuven.be/regenwatertonnen. Het invullen van het formulier verbindt je niet tot een contract. Indien je niet beschikt over internet, neem dan contact op met onze milieudienst.

Ongewenst bezoek van zwerfkatten of ratten?


Zwerfkat gespot in de buurt? Meld het dan aan de Milieudienst! De Zorghoeve plaatst opvangbakken, de katten worden gesteriliseerd en teruggeplaatst. Zo voorkomen we samen op een diervriendelijke manier dat de zwerfkattenpopulaties snel uitbreiden.

Rattenprobleem? Indien het op je eigen eigendom is, ben je zelf verplicht om dit te bestrijden. Bij problemen op openbaar domein, meld je dit bij de Milieudienst.  De gemeentelijke rattenvanger gaat ter plaatse en zet afwisselend vergif en vallen.

Voor meer informatie: neem contact op met de Milieudienst.

Nieuwsbrief EcoWerf


Wil je graag op de hoogte blijven van de activiteiten van EcoWerf, acties, wijzigingen in de afvalophaling en nog veel meer? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief van EcoWerf. Deze bevat informatie die is interessant voor al onze inwoners. Hij valt elke 2 maanden in je mailbox.

 

Everzwijn gespot? Meld het meteen!


Vzw Wildbeheereenheid Velpedal richtte een centraal meldpunt op om de mogelijke aanwezigheid van everzwijnen in de regio te melden.  Everzwijn gespot? Meld dit dan onmiddellijk via everzwijnen.velpedal@gmail.com. Zo kan Vzw Wildbeheereenheid Velpedal het nodige te doen om zoveel mogelijk schade aan landerijen te voorkomen.

Wildbeheereenheid Velpedal bereidt zicht steeds voor op de mogelijke komst van everzwijnen. Dit in overleg met meerdere actoren als land- en tuinbouw, de fruitteeltsector, Natuurpunt en de gemeenten. Everzwijnen verwoesten op korte tijd weiden, velden, plantages, tuinen en gazons, op zoek naar eten. De schade na een doortocht van everzwijnen kan enorm groot zijn. Om dit alles zoveel mogelijk te verhinderen, richtte WBE Velpedal een centraal meldpunt in.

 

Hulp nodig bij jouw bosbeheer?


 

Ben jij in het bezit van bos, of wil je graag een stuk bos aanleggen? Heb je vragen over de keuze van de ‘juiste’ boomsoort, de uitvoering van beheerwerken,  de aanvraag van een kapmachtiging, de opmaak van een beheerplan? Een team van medewerkers van het Steunpunt Bos helpt je graag op weg.
Meer info op www.vlaamsbrabant.be/steunpuntbos

 

 

 

Identificatie en registratie pluimvee en konijnen


Op 4 juli 2018 is het koninklijk besluit (KB) verschenen dat de wetgeving over identificatie- en registratie (I&R) voor pluimvee en konijnen vastlegt.  Voor de publicatie van het nieuwe KB was er enkel sprake van een eenvoudige registratieplicht voor pluimveebedrijven. Bepaalde types bedrijven (broeierijen, grote hobbyhouderijen,…) zijn op vandaag nog niet geregistreerd in Sanitel. Daarnaast zijn de gekende gegevens (soort, capaciteit, type pluimvee,…) nog niet specifiek genoeg. Ook konijnenhouderijen zijn nog niet geregistreerd in Sanitel. Vanuit sanitair oogpunt en traceerbaarheid vormt het nieuwe KB een meerwaarde voor zowel de pluimvee- als konijnensector. Afhankelijk van het aantal dieren, de soort en hun uiteindelijke bestemming, is het KB al dan niet voor u van toepassing.

Lees meer

 

Milieutips


Voor meer milieutips, neem een kijkje op de website van de provincie Vlaams-Brabant.

 

Milieu

Erwin Thomas

Dorpsplein 35
3470 Kortenaken

NIEUW  Tel 011 58 62 65
Fax 011 58 20 93
milieu@kortenaken.be

Wonen & omgeving Milieu & afval Milieunieuws