Groepsaankoop regenwatertonnen: opvang van hemelwater


De voorbije zomers werden gekenmerkt door hittegolven en langdurige periodes van droogte. Lokale besturen waren genoodzaakt tot het afkondigen van besparende maatregelen voor gebruik van grond- en leidingwater. Een verhoogde bewustwording dat drinkbaar water een schaars en kostbaar goed is, in combinatie met een gerichte aanpak voor het hergebruik van regenwater, is noodzakelijk om deze problemen in de toekomst het hoofd te bieden.

Het regenwatertonnenproject biedt een laagdrempelige oplossing voor het opvangen van hemelwater. Inwoners kunnen via een samenaankoop voordelig investeren in het plaatsen van een bovengrondse (kunststof) regenwaterton. Aankopers van een regenwaterton kunnen ervoor kiezen om deze zelf te installeren, maar kunnen indien gewenst ook beroep doen op de arbeidersploegen van sociale werkgever IGO voor de levering en de plaatsing.

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan dit project, dan kan je dit, geheel vrijblijvend, aangeven op het invulformulier via volgende link: https://extranet.interleuven.be/regenwatertonnen. Het invullen van het formulier verbindt je niet tot een contract. Indien je niet beschikt over internet, neem dan contact op met onze milieudienst.

Om te beslissen welke firma’s de regenwatertonnen mogen aanleveren, wordt er een werkgroep samengesteld van inwoners uit de verschillende deelnemende gemeenten. Kan je je enkele keren vrij maken in de periode februari tot april en wens je actief online deel te nemen aan de werkgroep, geef dit dan aan op het invulformulier. Je wordt in februari gecontacteerd voor een eerste bijeenkomst van de werkgroep.

Rukwinden met lokaal karakter tussen 1 juni en 27 juli 2019


De rukwinden met lokaal karakter tussen 1 juni en 27 juli 2019 worden als algemene ramp beschouwd. Dit betekent dat schade, geleden in onze gemeente naar aanleiding van dit weersverschijnsel, in aanmerking kan komen voor een vergoeding van het Vlaams Rampenfonds.

Aanvragen moeten ingediend worden voor 31/03/2021 bij het Vlaams Rampenfonds.
De aanvragen worden bij voorkeur ingediend via het e-loket (https://rampenfonds.vlaanderen.be) dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt.
Indien een schadelijder verkiest de aanvraag tot tegemoetkoming via een formulier in te dienen, dan kunnen de aanvraagformulieren gedownload worden via https://overheid.vlaanderen.be/organisatie/schadevergoeding-rampenfonds-aanvragen/aanvraagformulieren. De ingevulde formulieren kunnen bezorgd worden aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of opgestuurd worden naar het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100 te 1000 Brussel.

Bijkomende informatie is verkrijgbaar via het nummer 02.553 50 10 of via rampenfonds@vlaanderen.be

Ongewenst bezoek van zwerfkatten of ratten?


Zwerfkat gespot in de buurt? Meld het dan aan de Milieudienst! De Zorghoeve plaatst opvangbakken, de katten worden gesteriliseerd en teruggeplaatst. Zo voorkomen we samen op een diervriendelijke manier dat de zwerfkattenpopulaties snel uitbreiden. 

Rattenprobleem? Indien het op je eigen eigendom is, ben je zelf verplicht om dit te bestrijden. Bij problemen op openbaar domein, meld je dit bij de Milieudienst.  De gemeentelijke rattenvanger gaat ter plaatse en zet afwisselend vergif en vallen. 

Voor meer informatie: neem contact op met de Milieudienst: erwin.thomas@kortenaken.be – 011 58 62 64.

Nieuwsbrief EcoWerf


Wil je graag op de hoogte blijven van de activiteiten van EcoWerf, acties, wijzigingen in de afvalophaling en nog veel meer? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief van EcoWerf. Deze bevat informatie die is interessant voor al onze inwoners. Hij valt elke 2 maanden in je mailbox.

 

Everzwijn gespot? Meld het meteen!


Vzw Wildbeheereenheid Velpedal richtte een centraal meldpunt op om de mogelijke aanwezigheid van everzwijnen in de regio te melden.  Everzwijn gespot? Meld dit dan onmiddellijk via everzwijnen.velpedal@gmail.com. Zo kan Vzw Wildbeheereenheid Velpedal het nodige te doen om zoveel mogelijk schade aan landerijen te voorkomen.

Wildbeheereenheid Velpedal bereidt zicht steeds voor op de mogelijke komst van everzwijnen. Dit in overleg met meerdere actoren als land- en tuinbouw, de fruitteeltsector, Natuurpunt en de gemeenten. Everzwijnen verwoesten op korte tijd weiden, velden, plantages, tuinen en gazons, op zoek naar eten. De schade na een doortocht van everzwijnen kan enorm groot zijn. Om dit alles zoveel mogelijk te verhinderen, richtte WBE Velpedal een centraal meldpunt in.

 

Hulp nodig bij jouw bosbeheer?


Ben jij in het bezit van bos, of wil je graag een stuk bos aanleggen? Heb je vragen over de keuze van de ‘juiste’ boomsoort, de uitvoering van beheerwerken,  de aanvraag van een kapmachtiging, de opmaak van een beheerplan? Een team van medewerkers van het Steunpunt Bos helpt je graag op weg.
Meer info op www.vlaamsbrabant.be/steunpuntbos

 

 

 

Identificatie en registratie pluimvee en konijnen


Op 4 juli 2018 is het koninklijk besluit (KB) verschenen dat de wetgeving over identificatie- en registratie (I&R) voor pluimvee en konijnen vastlegt.  Voor de publicatie van het nieuwe KB was er enkel sprake van een eenvoudige registratieplicht voor pluimveebedrijven. Bepaalde types bedrijven (broeierijen, grote hobbyhouderijen,…) zijn op vandaag nog niet geregistreerd in Sanitel. Daarnaast zijn de gekende gegevens (soort, capaciteit, type pluimvee,…) nog niet specifiek genoeg. Ook konijnenhouderijen zijn nog niet geregistreerd in Sanitel. Vanuit sanitair oogpunt en traceerbaarheid vormt het nieuwe KB een meerwaarde voor zowel de pluimvee- als konijnensector. Afhankelijk van het aantal dieren, de soort en hun uiteindelijke bestemming, is het KB al dan niet voor u van toepassing.

Lees meer

 

Milieutips


Voor meer milieutips, neem een kijkje op de website van de provincie Vlaams-Brabant.

 

Milieu

Erwin Thomas

Dorpsplein 35
3470 Kortenaken

Tel 011 58 62 64
Fax 011 58 20 93
milieu@kortenaken.be

Wonen & omgeving Milieu & afval Milieunieuws