Al uw vragen over aangepast vervoer


Heb je een verminderde mobiliteit en heb je vragen over de bestaande ondersteuningsmogelijkheden of ben je op zoek naar aangepast vervoer? Dan kan je bij de mobiliteitscentrale Vlaams-Brabant terecht. De mobiliteitscentrale is een provinciale dienst die je vragen beantwoordt en die de gepaste vervoerder voor je verplaatsing zoekt.

  Contactgegevens:

Gratis nummer:   0800/26 990
Mailadres:   mobiliteitscentrale@vlaamsbrabant.be

 

Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV)


Heel wat mensen met een mobiliteitsbeperking zijn niet of nauwelijks op de hoogte van het aangepast vervoersaanbod in hun regio. Het zeer versnipperde aanbod met eigen voorwaarden en prijzen zorgt ervoor dat mensen die aangepast vervoer nodig hebben onmogelijk een duidelijk overzicht kunnen krijgen. Als spil van een samenwerkingsverband tussen de overheden en de verschillende vervoersaanbieders gaat de MAV op zoek naar het meest geschikte vervoer voor de aanvrager. Tevens worden de knelpunten in het regionale aanbod aangepast vervoer in kaart gebracht. Iedereen met een mobiliteitsbeperking die met een concrete vervoersvraag zit of op zoek is naar meer informatie over het vervoer kan bij MAV terecht.

Vanaf 1 februari 2019 betaal je als rolstoelgebruiker:

  • een instapkost van 2 euro per rit.
  • 50 eurocent per kilometer voor ritten onder de 50 km.
  • Voor ritten boven de 50 km past de vervoerder zijn eigen tarieven toe op de kilometers boven de 50 km.

Meer info: op het GRATIS telefoonnummer 0800 25 735 (tijdens de kantooruren van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur). Na deze openingsuren kan u altijd nog iets inspreken op het antwoordapparaat. Uw vervoersvraag wordt zo snel mogelijk behandeld. Of op het volgende emailadres: hageland@mav.info Of langs de website:www.mav.info

Minder Mobielen Centrale – OCMW


 

Het doel van de MMC is mensen vervoeren met een beperkt inkomen die problemen ondervinden om zich te verplaatsen, en hen op die manier uit hun sociaal isolement te halen.

  Doelpubliek:

Mensen die vanwege hun ouderdom of ziekte geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Mensen die in een sociale noodsituatie verkeren. De Minder Mobielen Centrale vervoert geen mensen die ernstig ziek zijn. De mindermobielencentrale is geen vervanger van ziekenwagendiensten. Het inkomen van de gebruiker mag maximum 2 keer het bedrag van het leefloon bedragen.

Het vervoer gebeurt meestal om sociale redenen: familiebezoek, kaartclub, kapper, boodschappen doen, tandarts, gemeentehuis of om administratieve redenen. Minstens 2 werkdagen op voorhand dient men een rit aan te vragen. Door de medewerkers van de MMC wordt de meest geschikte chauffeur gezocht. Op dag en uur van de afspraak gaat de chauffeur de gebruiker ophalen en verzorgt het gevraagde vervoer . De gebruiker betaalt aan de chauffeur, na afloop van de rit, euro 0,25 per kilometer.

Meer info: Leen Pans, verantwoordelijke thuisdiensten, tel 016 77 29 49, leen.pans@kortenaken.be

 

 

Wonen & omgeving Mobiliteit & werken Mobiliteit op maat