Rioleringswerken Stokstraat Loksbergen


Vanaf 25/08 tot eind december vinden er in opdracht van Fluvius rioleringswerken plaats in de Stokstraat te Loksbergen (Halen).

Hierdoor is de doorgang vanuit de Lapstraat en Liefkensrode naar Loksbergen onderbroken.

Collectorwerken Velpe


Meer info vind je ook terug op de website van Aquafin. Daar kan je je ook inschrijven op de digitale nieuwsbrief.

Bekijk hier het filmpje over de wegenwerken

 

Update 19/04/2022: Update VBR Velpe fase 4

Op maandag 25 april start fase 4 van de aanleg van “Verbindingsriolering Velpe”. Vanaf dan zal ook het kruispunt Heerbaan met Kersbeek-Dorp onderbroken zal zijn.

Het centrum van Kersbeek en de bewoners van Kersbeek-Dorp en Doddelbergstraat en de zijstraten dienen vanaf dan te ontsluiten via de Doddelbergstraat/Dorpsstraat op de Tiensesteenweg (N29). Ook zaal Servaas, kleuterschool De Vlindertuin en Kinderopvang Stekelbees zijn enkel langs die zijde bereikbaar.

De fietspaden en de onderlaag asfalt van fase 4 zullen zonder onvoorziene omstandigheden nog voor het bouwverlof dat start op 11/07/2022 worden aangelegd. Dit betekent dat fase 4 en het kruispunt Heerbaan x Kersbeek-Dorp tegen dan opnieuw toegankelijk is.

Schoollijn 561 blijft de huidige omleiding volgen en vanaf 25/05/2022 kunnen schoollijnen 391 en 565 (deels) hun normale route hervatten. Meer info op de haltepalen en www.delijn.be.

Lees hier de bewonersbrief die aan alle inwoners van Kersbeek-Miskom werd bezorgd.

 

Extra info

In Kortenaken is er historisch gezien een achterstand in de riolerings- en zuiveringsgraad. Tot midden vorig jaar werd het afvalwater van geen enkele woning in Kortenaken gezuiverd. Door de realisatie van de verbindingsriolering in de Doddelbergstraat is een deel van Kersbeek aangesloten op het zuiveringsstation van Kapellen.

We hebben in Kortenaken al enkele rioleringsprojecten gehad en ongeveer 50% van de woningen is aangesloten op een gescheiden stelsel. Er is echter nog een lange weg te gaan en ook de zuiveringsgraad is momenteel nog zeer slecht. Het is dan ook een belangrijke stap dat Aquafin, samen met studiebureau Sweco, nu start met de bouw van deze nieuwe zuiveringsinstallatie zodat er zoveel mogelijk afvalwater gezuiverd wordt vooraleer het terecht komt in de Velpe.

De werken duren tot midden 2022. Nadien zal het afvalwater afkomstig van Kersbeek, Miskom, Hoeleden, een gedeelte van Ransberg en van Waanrode hierin verzameld worden. Quasi gelijktijdig met deze werken vangen ook de effectieve rioleringswerken op de Heerbaan en in Miskom-Dorp aan. Het afvalwater van deze woningen zal na realisatie ook terechtkomen in dit zuiveringsstation.

Ook op het einde van de Diestsestraat, nabij de grens met Halen, zal Aquafin een waterzuiveringsinstallatie bouwen. Deze zal het afvalwater afkomstig van het noordoostelijk deel van Kortenaken zuiveren. Het gaat hier dan om de Schansstraat, Diestsestraat, centrum Kortenaken en de zijstraten hiervan. Momenteel zit dit project nog in de planningsfase en hoopt men begin 2023 te starten met de effectieve bouw om dan eind 2024 klaar te zijn. Uiteraard is dit afhankelijk van de vergunningsprocedure, maar bij voorgaande projecten hebben we dit steeds vlot kunnen afhandelen.

De werken hebben een kostenplaatje € 7.850.000 waarvan 80% gesubsidieerd wordt. Naast een nieuwe riolering – waarop 570 inwoners worden aangesloten – worden er ook een volledig nieuw wegdek en fietspaden aangelegd.

De omvang van de werken is, met een vooropgestelde uitvoeringstermijn van 300 werkdagen, groot. Om de hinder zoveel als mogelijk te beperken, worden de werken uitgevoerd in verschillende fases zodat niet alles gelijktijdig wordt opgebroken. Tijdens een bewonersvergadering in het najaar zal de concrete fasering en timing aan de buurtbewoners worden toegelicht.

Meer info: Technische dienst – 011 58 62 77 – technischedienst@kortenaken.be
Kristof Mollu, Schepen van Openbare werken – kristof.mollu@kortenaken.be

 

Hoe praktisch afkoppelen?


In het kader van de komende collectorwerken van Aquafin moet iedereen langs het traject van de werken op zijn eigendom zorgen voor het scheiden van regenwater (RWA) en afvalwater (DWA). Enkele maanden voor de start van de werken krijgt u het bezoek van een afkoppelingsdeskundige die u met raad en daad bijstaat in het zoeken naar de beste en goedkoopste oplossing.
Om meer te weten over het scheiden van regenwater en afvalwater (zoals oa een lijst van erkende aannemers en “hoe praktisch afkoppelen”) kan u terecht op http://www.vlario.be/info-voor-de-burger/

Via Fluvius kan je een premie aanvragen voor de afkoppelingswerken die je privé uitvoert, zodat regenwater en vuilwater apart en gescheiden kunnen worden aangesloten op het openbaar riool. De subsidie kan online aangevraagd worden via deze link: https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/premie-gescheiden-afvoersysteem

 

Hinder door werken voor uw deur?


Ondervindt u als ondernemer ernstige hinder door werken? Dan kunt u misschien een beroep doen op de hinderpremie. De hinderpremie biedt wat financiële ademruimte om vindingrijk te werk te gaan. Zo kan u uw klanten informeren en blijven bedienen tijdens deze periode.

Wie krijgt een hinderpremie?

De hinderpremie is er voor kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers die ernstige hinder ondervinden
van wegenwerken voor de deur. Uw zaak moet daarenboven vaste openingstijden hebben. Deze premie richt zich voornamelijk op de detailhandel (‘winkeliers’), de horeca en ondernemingen waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is.

Meer info over de hinderpremie vind je hier

 

Werken Aquafin


Blijf op de hoogte van alle werken van Aquafin via deze link: http://www.aquafin.be/nl/indexb.php?n=8&e=35&s=68&NISCode=24054

Wonen & omgeving Mobiliteit & werken Openbare werken