Collectorwerken Velpe


 

Update 4/01/2021

In het voorjaar van 2021 gaan de effectieve riolerings- en wegeniswerken van de “Collectorwerken Velpe” op de Bauwelstraat, Heerbaan en in Miskom-Dorp van start. Ter voorbereiding van deze werkzaamheden, starten de nutsmaatschappijen op 25 januari met hun voorbereidende werken.

Een aannemer zal in opdracht van Fluvius, De Watergroep en Proximus reeds starten met het vernieuwen van de waterleidingen, elektriciteitskabels en telefoniekabels. De aannemer zal hiervoor het fietspad uitbreken en de nutsleidingen eronder vernieuwen. Om de hinder van deze voorbereidende werken te beperken, wordt er gewerkt in verschillende fases. De werfzones schuiven steeds op en er wordt gewerkt met tijdelijke verkeerslichten.

De bewoners werden vooraf ingelicht via een bewonersbrief en binnenkort wordt nog een bewonersvergadering georganiseerd om meer informatie te geven over de grotere rioleringswerken die in het voorjaar zullen starten. Deze werken zijn nodig voor onze gemeente. We kennen in Kortenaken een achterstand met betrekking tot de aanleg van een gescheiden rioolstelsel. Door de werken wordt het afvalwater van 570 inwoners aangesloten op zuiveringsstation aan De Hoef. De werken van dit zuiveringsstation starten ook in het voorjaar. Verder worden de betrokken straten ook veiliger ingericht en komen er nieuwe fietspaden op de Heerbaan.

Download plan

 

Update 18/08/2020

De geplande rioleringswerken van Aquafin in de Heerbaan en in Miskom-Dorp worden uitgesteld tot het voorjaar van 2021. Normaal gezien zouden de werken dit najaar starten. Omwille van de coronarichtlijnen hebben verschillende andere werven van de nutsmaatschappijen vertraging opgelopen. Hierdoor starten de rioleringswerken, de vernieuwing van de Heerbaan en Miskom-Dorp en de aanleg van 4,6 kilometer fietspad pas in het voorjaar van 2021.

De werken hebben een kostenplaatje € 7.850.000 waarvan 80% gesubsidieerd wordt. Naast een nieuwe riolering – waarop 570 inwoners worden aangesloten – worden er ook een volledig nieuw wegdek en fietspaden aangelegd.

De omvang van de werken is, met een vooropgestelde uitvoeringstermijn van 300 werkdagen, groot. Om de hinder zoveel als mogelijk te beperken, worden de werken uitgevoerd in verschillende fases zodat niet alles gelijktijdig wordt opgebroken. Tijdens een bewonersvergadering in het najaar zal de concrete fasering en timing aan de buurtbewoners worden toegelicht.

Meer info: Technische dienst – 011 58 62 77 – technischedienst@kortenaken.be
Kristof Mollu, Schepen van Openbare werken – kristof.mollu@kortenaken.be

Infoavond werken Waanrode


Op een eerste bewonersvergadering werd op 12 oktober 2020 een algemene toelichting gegeven over wat de werken inhouden. De plannen worden verder verfijnd en de bewoners worden in de periode oktober – december 2020 bezocht door een afkoppelingsdeskundige. In de 2e helft van 2021 zal er een nieuwe bewonersvergadering plaatsvinden waarop de finale ontwerpplannen en fasering van de werken worden voorgesteld. De presentatie van de infoavond van 12 oktober 2020 vind je hier terug.

PPT_Infovergadering Werken Waanrode

Vernieuwing Tiensesteenweg (N29) en kruispunt met Klipgaardestraat 


Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt een deel van de Tiensesteenweg/Provinciebaan (N29) in Kortenaken en Bekkevoort, tussen het op- en afrittencomplex E314 ter hoogte van Bekkevoort (afrit 24) en de gemeentegrens met Glabbeek. De rijweg wordt vernieuwd en er komen gescheiden fietspaden. Ook wordt het kruispunt met de Klipgaardestraat vernieuwd en veiliger gemaakt voor overstekende fietsers en voetgangers.

Meer info over deze werken is terug te vinden op https://wegenenverkeer.be/kortenaken

Hoe praktisch afkoppelen?


In het kader van de komende collectorwerken van Aquafin moet iedereen langs het traject van de werken op zijn eigendom zorgen voor het scheiden van regenwater (RWA) en afvalwater (DWA). Enkele maanden voor de start van de werken krijgt u het bezoek van een afkoppelingsdeskundige die u met raad en daad bijstaat in het zoeken naar de beste en goedkoopste oplossing.
Om meer te weten over het scheiden van regenwater en afvalwater (zoals oa een lijst van erkende aannemers en “hoe praktisch afkoppelen”) kan u terecht op http://www.vlario.be/info-voor-de-burger/

De gemeente subsidieert het afkoppelen. Meer info vind je hier:

Subsidiereglement gescheiden afvoer

Hinder door werken voor uw deur?


Ondervindt u als ondernemer ernstige hinder door werken? Dan kunt u misschien een beroep doen op de hinderpremie. De hinderpremie biedt wat financiële ademruimte om vindingrijk te werk te gaan. Zo kan u uw klanten informeren en blijven bedienen tijdens deze periode.

Wie krijgt een hinderpremie?

De hinderpremie is er voor kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers die ernstige hinder ondervinden
van wegenwerken voor de deur. Uw zaak moet daarenboven vaste openingstijden hebben. Deze premie richt zich voornamelijk op de detailhandel (‘winkeliers’), de horeca en ondernemingen waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is.

Meer info over de hinderpremie vind je hier

 

Werken Aquafin


Blijf op de hoogte van alle werken van Aquafin via deze link: http://www.aquafin.be/nl/indexb.php?n=8&e=35&s=68&NISCode=24054

Wonen & omgeving Mobiliteit & werken Openbare werken