De firma DSV nv voert rioleringswerken uit in de Doddelbergstraat in het kader van het Aquafin-dossier Verbindingsriolering Doddelbergstraat.

Tussen de Windmolenstraat en Tiensebaan is de weg afgesloten. De wegomlegging verloopt via de Heerbaan – Zuurbemde en de Tiensesteenweg N29.

Meer info: https://www.aquafin.be/

 

Technische Dienst

Dirk Appeltants
Philip Mijten

Dorpsplein 35
3470 Kortenaken

Tel 011 58 62 77
Tel 011 58 62 67
Fax 011 58 20 93
technischedienst@kortenaken.be

Openingsuren

Ma – vrij: van 9 tot 12 uur
Ma: van 18 tot 20 uur
Woe: van 13 tot 16.30 uur


Kortenaken beschikt over circa 160 km gemeenteweg waarvan een groot deel betonwegen. In het kader van het onderhoud aan deze wegen worden diverse herstellingswerken uitgevoerd.

Momenteel zijn er verschillende betonplaten aangeduid die binnenkort worden opgeperst. Met deze techniek worden de nog goede betonvakken die door de tijd en het gebruik los zijn komen te liggen of die verzakt zijn, aangepakt. Er worden enkele gaten in de betonplaat geboord zodat de holle ruimte eronder opgevuld kan worden en de betonplaat terug op niveau wordt gebracht. Voor de werken wordt er een mobiele werf gebruikt waardoor de hinder zeer beperkt is en er geen verkeersomleidingen nodig zijn. Het resultaat van het oppersen van de vakken is dat de trillingen en geluidshinder afnemen. Dit jaar worden er betonvakken in de volgende straten opgeperst: Dorpsstraat, Diestsestraat, Schansstraat, Dorpsplein, Baaistraat, Blijstraat en Krawatenstraat.

Naast het oppersen van de nog goede betonvakken, heeft de Technische dienst van de gemeente zelf ook enkele oude betonvakken vernieuwd en zal een aannemer binnenkort starten met het vervangen van betonvakken in het Ingeveld, Krawatenstraat, Lapstraat, Neerlintersesteenweg, Schansstraat en Strostraat.

 

Hoe praktisch afkoppelen?


In het kader van de komende collectorwerken van Aquafin moet iedereen langs het traject van de werken op zijn eigendom zorgen voor het scheiden van regenwater (RWA) en afvalwater (DWA). Enkele maanden voor de start van de werken krijgt u het bezoek van een afkoppelingsdeskundige die u met raad en daad bijstaat in het zoeken naar de beste en goedkoopste oplossing.
Om meer te weten over het scheiden van regenwater en afvalwater (zoals oa een lijst van erkende aannemers en “hoe praktisch afkoppelen”) kan u terecht op http://www.vlario.be/info-voor-de-burger/

De gemeente subsidieert het afkoppelen. Meer info vind je hier:

Subsidiereglement gescheiden afvoer

 

 

 

Hinder door werken voor uw deur?


Ondervindt u als ondernemer ernstige hinder door werken? Dan kunt u misschien een beroep doen op de hinderpremie. De hinderpremie biedt wat financiële ademruimte om vindingrijk te werk te gaan. Zo kan u uw klanten informeren en blijven bedienen tijdens deze periode.

  Wie krijgt een hinderpremie?

De hinderpremie is er voor kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers die ernstige hinder ondervinden
van wegenwerken voor de deur. Uw zaak moet daarenboven vaste openingstijden hebben. Deze premie richt zich voornamelijk op de detailhandel (‘winkeliers’), de horeca en ondernemingen waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is.

Meer info over de hinderpremie vind je hier

 

Werken Aquafin


Blijf op de hoogte van alle werken van Aquafin via deze link: http://www.aquafin.be/nl/indexb.php?n=8&e=35&s=68&NISCode=24054

Wonen & omgeving Mobiliteit & werken Openbare werken