Collectorwerken Velpe


Meer info vind je ook terug op de website van Aquafin. Daar kan je je ook inschrijven op de digitale nieuwsbrief.

Bekijk hier het filmpje over de wegenwerken

 

Update 22/03/2021: Bewoners geïnformeerd

Op maandag 19/4/2020 start aannemer DCA in opdracht van Aquafin met de effectieve rioleringswerken van ‘Verbindingsriolering (VBR) Velpe’ in Miskom-Dorp en op de Hollestraat-Heerbaan-Bauwelstraat tussen rotonde ‘De Hoef’ en de Beekstraat in Kersbeek. Met deze werken wordt er naast een nieuwe riolering over de volledige breedte van de rijbaan ook een nieuw wegdek in asfalt gelegd aangelegd en over een afstand van ca. 5 km nieuwe fietspaden. De werken hebben een kostenplaatje €7.850.000 waarvan 80% gesubsidieerd wordt.

Om de aanleg van de riolering op een goede en veilige manier uit te voeren, wordt er over de hele breedte van de weg gewerkt. In een eerste fase wordt er gewerkt op de Bauwelstraat en de Heerbaan tussen rotonde ‘De Hoef’ en het kruispunt met de Hollestraat en Groenstraat. Deze zone wordt tot het najaar van 2021 afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Tijdens deze eerste fase wordt het verkeer komende uit Waanrode omgeleid via Kortenaken centrum. Om dan via de Hoeledensebaan en de Zuurbemdsesteenweg opnieuw op de Heerbaan uit te komen. Uit de richting van Glabbeek-Zuurbemde is hetzelfde tracé te volgen in tegenovergestelde richting. Schoollijnen 391 en 565 van De Lijn volgen de normale route en voor lijn 561 wordt halte ‘Limburgia’ op de Heerbaan niet bediend. Reizigers kunnen uitwijken naar halte ‘Aldra’.

Fase 1 van de werken is in het najaar van 2021 klaar en nadien start men op Miskom-Dorp en vervolgens wordt de rest van de Heerbaan aangepakt. De vier fases van de werkzaamheden hebben een totale duurtijd van 300 werkdagen. De werken gebeuren gefaseerd maar zullen voor de nodige hinder zorgen.

  • Download hier de bewonersbrief die werd verstuurd aan de aangelanden.
  • Download hier de bewonersbrief die werd verstuurd aan alle inwoners van Kersbeek-Miskom.

 

Extra info

In Kortenaken is er historisch gezien een achterstand in de riolerings- en zuiveringsgraad. Tot midden vorig jaar werd het afvalwater van geen enkele woning in Kortenaken gezuiverd. Door de realisatie van de verbindingsriolering in de Doddelbergstraat is een deel van Kersbeek aangesloten op het zuiveringsstation van Kapellen.

We hebben in Kortenaken al enkele rioleringsprojecten gehad en ongeveer 50% van de woningen is aangesloten op een gescheiden stelsel. Er is echter nog een lange weg te gaan en ook de zuiveringsgraad is momenteel nog zeer slecht. Het is dan ook een belangrijke stap dat Aquafin, samen met studiebureau Sweco, nu start met de bouw van deze nieuwe zuiveringsinstallatie zodat er zoveel mogelijk afvalwater gezuiverd wordt vooraleer het terecht komt in de Velpe.

De werken duren tot midden 2022. Nadien zal het afvalwater afkomstig van Kersbeek, Miskom, Hoeleden, een gedeelte van Ransberg en van Waanrode hierin verzameld worden. Quasi gelijktijdig met deze werken vangen ook de effectieve rioleringswerken op de Heerbaan en in Miskom-Dorp aan. Het afvalwater van deze woningen zal na realisatie ook terechtkomen in dit zuiveringsstation.

Ook op het einde van de Diestsestraat, nabij de grens met Halen, zal Aquafin een waterzuiveringsinstallatie bouwen. Deze zal het afvalwater afkomstig van het noordoostelijk deel van Kortenaken zuiveren. Het gaat hier dan om de Schansstraat, Diestsestraat, centrum Kortenaken en de zijstraten hiervan. Momenteel zit dit project nog in de planningsfase en hoopt men begin 2023 te starten met de effectieve bouw om dan eind 2024 klaar te zijn. Uiteraard is dit afhankelijk van de vergunningsprocedure, maar bij voorgaande projecten hebben we dit steeds vlot kunnen afhandelen.

De werken hebben een kostenplaatje € 7.850.000 waarvan 80% gesubsidieerd wordt. Naast een nieuwe riolering – waarop 570 inwoners worden aangesloten – worden er ook een volledig nieuw wegdek en fietspaden aangelegd.

De omvang van de werken is, met een vooropgestelde uitvoeringstermijn van 300 werkdagen, groot. Om de hinder zoveel als mogelijk te beperken, worden de werken uitgevoerd in verschillende fases zodat niet alles gelijktijdig wordt opgebroken. Tijdens een bewonersvergadering in het najaar zal de concrete fasering en timing aan de buurtbewoners worden toegelicht.

Meer info: Technische dienst – 011 58 62 77 – technischedienst@kortenaken.be
Kristof Mollu, Schepen van Openbare werken – kristof.mollu@kortenaken.be

Verbindingsriolering (VBR) Loksbergen


Vanaf maandag 8 maart tot vermoedelijk het bouwverlof vinden er rioleringswerken plaats op de Lindestraat in buurtgemeente Loksbergen (Halen). Hierdoor is het kruispunt Lindestraat x Stokstraat niet toegankelijk waardoor het verkeer van de Stokstraat (Loksbergen) en Liefkensrode (Kortenaken) dient uit te rijden via de Lapstraat. Het is dus niet meer mogelijk om via Liefkensrode naar Loksbergen te rijden vermits Liefkensrode/Lapstraat een doodlopende straat wordt. Hiervoor wordt door de aannemer in opdracht van de stad Halen een omleiding voorzien langs de Krawatenstraat en het centrum van Kortenaken.

Infoavond werken Waanrode


Op een eerste bewonersvergadering werd op 12 oktober 2020 een algemene toelichting gegeven over wat de werken inhouden. De plannen worden verder verfijnd en de bewoners worden in de periode oktober – december 2020 bezocht door een afkoppelingsdeskundige. In de 2e helft van 2021 zal er een nieuwe bewonersvergadering plaatsvinden waarop de finale ontwerpplannen en fasering van de werken worden voorgesteld. De presentatie van de infoavond van 12 oktober 2020 vind je hier terug.

PPT_Infovergadering Werken Waanrode

Vernieuwing Tiensesteenweg (N29) en kruispunt met Klipgaardestraat 


Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt een deel van de Tiensesteenweg/Provinciebaan (N29) in Kortenaken en Bekkevoort, tussen het op- en afrittencomplex E314 ter hoogte van Bekkevoort (afrit 24) en de gemeentegrens met Glabbeek. De rijweg wordt vernieuwd en er komen gescheiden fietspaden. Ook wordt het kruispunt met de Klipgaardestraat vernieuwd en veiliger gemaakt voor overstekende fietsers en voetgangers.

Meer info over deze werken is terug te vinden op https://wegenenverkeer.be/kortenaken

Hoe praktisch afkoppelen?


In het kader van de komende collectorwerken van Aquafin moet iedereen langs het traject van de werken op zijn eigendom zorgen voor het scheiden van regenwater (RWA) en afvalwater (DWA). Enkele maanden voor de start van de werken krijgt u het bezoek van een afkoppelingsdeskundige die u met raad en daad bijstaat in het zoeken naar de beste en goedkoopste oplossing.
Om meer te weten over het scheiden van regenwater en afvalwater (zoals oa een lijst van erkende aannemers en “hoe praktisch afkoppelen”) kan u terecht op http://www.vlario.be/info-voor-de-burger/

Via Fluvius kan je een premie aanvragen voor de afkoppelingswerken die je privé uitvoert, zodat regenwater en vuilwater apart en gescheiden kunnen worden aangesloten op het openbaar riool. De subsidie kan online aangevraagd worden via deze link: https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/premie-gescheiden-afvoersysteem

 

Hinder door werken voor uw deur?


Ondervindt u als ondernemer ernstige hinder door werken? Dan kunt u misschien een beroep doen op de hinderpremie. De hinderpremie biedt wat financiële ademruimte om vindingrijk te werk te gaan. Zo kan u uw klanten informeren en blijven bedienen tijdens deze periode.

Wie krijgt een hinderpremie?

De hinderpremie is er voor kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers die ernstige hinder ondervinden
van wegenwerken voor de deur. Uw zaak moet daarenboven vaste openingstijden hebben. Deze premie richt zich voornamelijk op de detailhandel (‘winkeliers’), de horeca en ondernemingen waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is.

Meer info over de hinderpremie vind je hier

 

Werken Aquafin


Blijf op de hoogte van alle werken van Aquafin via deze link: http://www.aquafin.be/nl/indexb.php?n=8&e=35&s=68&NISCode=24054

Wonen & omgeving Mobiliteit & werken Openbare werken