Grondsonderingen vanaf 19 november


Ter voorbereiding van enkele toekomstige rioleringsprojecten van Aquafin en Fluvius, zal een gespecialiseerde firma vanaf 19 november bodemproeven uitvoeren in de Overstraat, Schipbroekstraat, Borgelke, Rattenborgstraat, Plasstraat, Voorbosweg, Commendries en Blijstraat. 

De doorgang zal op sommige straten tijdelijk niet of slechts beperkt mogelijk zijn. Bewoners worden vooraf door de aannemer verwittigd.

Planning (onderhevig aan weersomstandigheden)

  • 19/11/2021: Overstraat en Schipbroekstraat
  • 22/11/2021: Schipbroekstraat, Borgelke en Rattenborgstraat
  • 23/11/2021: Rattenborgstraat, Plasstraat en Voorbosweg
  • 24/11/2021: Voorbosweg en Commendries
  • 25/11/2021: Blijstraat

Collectorwerken Velpe


Meer info vind je ook terug op de website van Aquafin. Daar kan je je ook inschrijven op de digitale nieuwsbrief.

Bekijk hier het filmpje over de wegenwerken

 

Update 04/10/2021: Update VBR Velpe fase 2 

In april van dit jaar zijn de rioleringswerken van Verbindingsriolering (VBR) Velpe gestart in Kersbeek-Miskom. In een eerste fase werd op de Heerbaan tussen de rotonde ‘De Hoef’ en de Hollestraat de riolering aangelegd. Gelijktijdig werden ook de nutsleidingen vernieuwd en is er een fietspad en een volledig nieuw wegdek in asfalt aangelegd. Vanaf woensdag 13 oktober wordt dit traject opnieuw opengesteld zodat de verbinding tussen Ransberg en Waanrode terug vlotter kan verlopen.

Het afronden van fase 1 betekent ook dat de werken de tweede fase zullen ingaan waardoor er vanaf woensdag 13/10 een nieuwe omleiding wordt ingevoerd. In de tweede fase wordt er gewerkt op Miskom-Dorp en dit vanaf Leedsevroente tot en met het kruispunt van de Heerbaan en een stukje in de Hanenstraat (aan de kant van het OCMW). Het kruispunt aan het OCMW-gebouw zal in deze fase ook onderbroken zijn.

Om de aanleg van de riolering op een goede en veilige manier uit te voeren, wordt over de hele breedte van de weg gewerkt. Gedurende de duur van de werken wordt de zone waarin wordt gewerkt, afgesloten voor alle doorgaand verkeer en dit tot het voorjaar van 2022. Het verkeer komende uit Waanrode wordt omgeleid via de Hemelrijkstraat/Hollestraat en de pas vernieuwde Heerbaan. Het verkeer uit Kersbeek wordt omgeleid via de Zuurbemdsesteenweg en de Hoeledensebaan/Donkelstraat. Het OCMW blijft bereikbaar maar de Heerbaan zal ter hoogte van het OCMW aan beide zijden een doodlopende straat zijn.

 

Omleiding busvervoer

Er is met de aannemer afgesproken dat het kerkhof van Miskom in de week van 1 november bereikbaar blijft. Omdat de werken van fase 2 onderaan Miskom-Dorp ter hoogte van het OCMW starten, zal het kerkhof tijdens de allerheiligenperiode enkel bereikbaar zijn via de zijde van Waanrode.

Lijnen 391, 561 en 565 van De Lijn volgen vanaf 13 oktober een aangepaste route. Op de Hoeledensebaan wordt ter hoogte van de Nieuwstraat en de Strostraat voor lijnen 391 en 561 tijdelijk een extra halte voorzien. Meer info op de haltepalen, in dit document en op www.delijn.be

De omwonenden werden persoonlijk ingelicht via deze bewonersbrief.

 

Extra info

In Kortenaken is er historisch gezien een achterstand in de riolerings- en zuiveringsgraad. Tot midden vorig jaar werd het afvalwater van geen enkele woning in Kortenaken gezuiverd. Door de realisatie van de verbindingsriolering in de Doddelbergstraat is een deel van Kersbeek aangesloten op het zuiveringsstation van Kapellen.

We hebben in Kortenaken al enkele rioleringsprojecten gehad en ongeveer 50% van de woningen is aangesloten op een gescheiden stelsel. Er is echter nog een lange weg te gaan en ook de zuiveringsgraad is momenteel nog zeer slecht. Het is dan ook een belangrijke stap dat Aquafin, samen met studiebureau Sweco, nu start met de bouw van deze nieuwe zuiveringsinstallatie zodat er zoveel mogelijk afvalwater gezuiverd wordt vooraleer het terecht komt in de Velpe.

De werken duren tot midden 2022. Nadien zal het afvalwater afkomstig van Kersbeek, Miskom, Hoeleden, een gedeelte van Ransberg en van Waanrode hierin verzameld worden. Quasi gelijktijdig met deze werken vangen ook de effectieve rioleringswerken op de Heerbaan en in Miskom-Dorp aan. Het afvalwater van deze woningen zal na realisatie ook terechtkomen in dit zuiveringsstation.

Ook op het einde van de Diestsestraat, nabij de grens met Halen, zal Aquafin een waterzuiveringsinstallatie bouwen. Deze zal het afvalwater afkomstig van het noordoostelijk deel van Kortenaken zuiveren. Het gaat hier dan om de Schansstraat, Diestsestraat, centrum Kortenaken en de zijstraten hiervan. Momenteel zit dit project nog in de planningsfase en hoopt men begin 2023 te starten met de effectieve bouw om dan eind 2024 klaar te zijn. Uiteraard is dit afhankelijk van de vergunningsprocedure, maar bij voorgaande projecten hebben we dit steeds vlot kunnen afhandelen.

De werken hebben een kostenplaatje € 7.850.000 waarvan 80% gesubsidieerd wordt. Naast een nieuwe riolering – waarop 570 inwoners worden aangesloten – worden er ook een volledig nieuw wegdek en fietspaden aangelegd.

De omvang van de werken is, met een vooropgestelde uitvoeringstermijn van 300 werkdagen, groot. Om de hinder zoveel als mogelijk te beperken, worden de werken uitgevoerd in verschillende fases zodat niet alles gelijktijdig wordt opgebroken. Tijdens een bewonersvergadering in het najaar zal de concrete fasering en timing aan de buurtbewoners worden toegelicht.

Meer info: Technische dienst – 011 58 62 77 – technischedienst@kortenaken.be
Kristof Mollu, Schepen van Openbare werken – kristof.mollu@kortenaken.be

Infoavond werken Waanrode


Op een eerste bewonersvergadering werd op 12 oktober 2020 een algemene toelichting gegeven over wat de werken inhouden. De plannen worden verder verfijnd en de bewoners worden in de periode oktober – december 2020 bezocht door een afkoppelingsdeskundige. In de 2e helft van 2021 zal er een nieuwe bewonersvergadering plaatsvinden waarop de finale ontwerpplannen en fasering van de werken worden voorgesteld. De presentatie van de infoavond van 12 oktober 2020 vind je hier terug.

PPT_Infovergadering Werken Waanrode

Hoe praktisch afkoppelen?


In het kader van de komende collectorwerken van Aquafin moet iedereen langs het traject van de werken op zijn eigendom zorgen voor het scheiden van regenwater (RWA) en afvalwater (DWA). Enkele maanden voor de start van de werken krijgt u het bezoek van een afkoppelingsdeskundige die u met raad en daad bijstaat in het zoeken naar de beste en goedkoopste oplossing.
Om meer te weten over het scheiden van regenwater en afvalwater (zoals oa een lijst van erkende aannemers en “hoe praktisch afkoppelen”) kan u terecht op http://www.vlario.be/info-voor-de-burger/

Via Fluvius kan je een premie aanvragen voor de afkoppelingswerken die je privé uitvoert, zodat regenwater en vuilwater apart en gescheiden kunnen worden aangesloten op het openbaar riool. De subsidie kan online aangevraagd worden via deze link: https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/premie-gescheiden-afvoersysteem

 

Hinder door werken voor uw deur?


Ondervindt u als ondernemer ernstige hinder door werken? Dan kunt u misschien een beroep doen op de hinderpremie. De hinderpremie biedt wat financiële ademruimte om vindingrijk te werk te gaan. Zo kan u uw klanten informeren en blijven bedienen tijdens deze periode.

Wie krijgt een hinderpremie?

De hinderpremie is er voor kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers die ernstige hinder ondervinden
van wegenwerken voor de deur. Uw zaak moet daarenboven vaste openingstijden hebben. Deze premie richt zich voornamelijk op de detailhandel (‘winkeliers’), de horeca en ondernemingen waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is.

Meer info over de hinderpremie vind je hier

 

Werken Aquafin


Blijf op de hoogte van alle werken van Aquafin via deze link: http://www.aquafin.be/nl/indexb.php?n=8&e=35&s=68&NISCode=24054

Wonen & omgeving Mobiliteit & werken Openbare werken