Belastingreglement op niet-geadresseerd drukwerk


De gemeente heft een belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met een handelskarakter en van gelijkgestelde producten, ongeacht ze in brievenbussen worden gedeponeerd of op de openbare weg worden verspreid. Onder niet-geadresseerde drukwerken met een handelskarakter wordt verstaan elke publicatie die ertoe strekt bekendheid te geven aan commerciële activiteiten, handelszaken, merknamen en andere elementen, die erop gericht is de potentiële klant ertoe te bewegen gebruik te maken van de diensten en/of producten van de adverteerder.

Onder gelijkgestelde producten wordt o.a. verstaan: alle stalen en reclamedragers van gelijk welke aard die ertoe aanzetten gebruik, verkoop of aankoop te maken of te doen van diensten, producten of transacties door de adverteerder aangeboden. De opsomming is niet limitatief. Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd als zijnde geadresseerd.

Het belastingtarief bedraagt:
– € 0,02 per bedeeld exemplaar tot en met 100 gram;
– € 0,05 per bedeeld exemplaar van meer dan 100 gram.

De belastingplichtige moet binnen de zeven dagen na de verspreiding aangifte doen bij het gemeentebestuur. Deze aangifte bevat alle noodzakelijke inlichtingen voor het vestigen van de aanslag en een specimen van het verspreide drukwerk of het gelijkgesteld product. In geval van periodieke verspreiding mag de aangifte per kwartaal ingediend worden en dit uiterlijk binnen de zeven dagen na het verstrijken van het kwartaal. Het gemeentebestuur wordt uiterlijk 7 dagen na de eerste verspreiding van het kwartaal op de hoogte gebracht van de intentie om een kwartaalaangifte in te dienen.

Bekijk hier het volledige reglement

Aangifteformulier


Financiën

David Puttevils
Gerda Fets
Marie-Jeanne Fets
Anne Bueken (OCMW)

Dorpsplein 35
3470 Kortenaken

Tel 011 58 62 69
Fax 011 58 20 93
financien@kortenaken.be

Wonen & omgeving Ondernemen & werken Aangifte niet-geadresseerd drukwerk