Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door An Willems een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als kadastrale ligging Afdeling 03, sectie E, perceelnummer 141A3, 141B3, 141H2, 142A, 142B.  Het betreft een aanvraag tot uitbreiding geitenhouderij, rubrieken : 15.4.2°a), 17.3.4.1°b), 19.6.2°c), 45.14.3°, 45.4.e)1°, 6.4.1°, 15.1.1°, 16.3.2.1°, 17.3.2.1.1.1°a), 17.3.2.1.1.1°b), 17.4, 28.2.c)1°, 53.8.1°b), 6.5.1°, 9.6.c)2°.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 25/04/2020 tot en met 24/05/2020.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 24/05/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken. U dient vooraf een afspraak te maken om dit dossier in te kijken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 24/05/2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2020/029.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Dirk Arnauts een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Diestsestraat 37 te 3470 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 01, sectie C, perceelnummer 153M2.  Het betreft een aanvraag tot sloop van woning + 2 kavels voor HOB.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 01/04/2020 tot en met 30/04/2020.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 30/04/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 30/04/2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/V/2020/001.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Kathleen Vandeputte een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Winkelveldstraat 4 te 3470 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 02, sectie B, perceelnummer 121L, 121N.  Het betreft een aanvraag tot functiewijziging : stal naar 2 B&B kamers.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 06/05/2020 tot en met 04/06/2020.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 04/06/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 04/06/2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2020/027.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Dirk Arnauts een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Baaistraat te 3470 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 02, sectie A, perceelnummer 275B.  Het betreft een aanvraag tot 3 kavels voor OB.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 06/05/2020 tot en met 04/06/2020.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 04/06/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 04/06/2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/V/2020/003.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Denise Ballet een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Rigelstraat (naast nr. 1) te  3470 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 01, sectie C, perceelnummer 477T.  Het betreft een aanvraag tot 2 kavels voor HOB.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 06/05/2020 tot en met 04/06/2020.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 04/06/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 04/06/2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/V/2020/004.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Dirk Arnauts een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Blijstraat 71 te  3473 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 05, sectie B, perceelnummer 141K, 141N, 141P.  Het betreft een aanvraag tot 1 kavel voor OB.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 11/05/2020 tot en met 09/06/2020.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 09/06/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 09/06/2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/V/2020/002.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Dirk Arnauts een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Diestsestraat 37 te  3470 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 01, sectie C, perceelnummer 153M2.  Het betreft een aanvraag tot sloop van woning + 2 kavels voor HOB.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 11/05/2020 tot en met 09/06/2020.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 09/06/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 09/06/2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/V/2020/001.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Vandervelpen Kris & Bex Erna een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als kadastrale ligging Afdeling 01, sectie A, perceelnummer 56.  Het betreft een aanvraag grondwaterwinning rubriek 53.8.2°.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 15/05/2020 tot en met 13/06/2020.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 13/06/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 13/06/2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2020/030.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Ferdinand Stiers een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Schoolstraat 8A te 3470 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 01, sectie C, perceelnummer 97R8.  Het betreft een aanvraag tot regularisatie bijgebouwen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 17/05/2020 tot en met 15/06/2020.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 15/06/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 15/06/2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2020/035.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Dirk Arnauts een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als kadastrale ligging Afdeling 01, sectie B, perceelnummer 346D2.  Het betreft een aanvraag tot regularisatie .

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 16/05/2020 tot en met 14/06/2020.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 14/06/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 14/06/2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2020/038.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Gerrit Donny een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Leidriesstraat 47 te 3470 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 02, sectie F, perceelnummer 263P, 266E, 267C.  Het betreft een aanvraag tot regularisatie .

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 24/05/2020 tot en met 22/06/2020.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 22/06/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 22/06/2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2020/040.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Andy Naulaerts een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als kadastrale ligging Afdeling 05, sectie A, perceelnummer 382G5, 451B, 451C.  Het betreft een aanvraag tot 2 HOB .

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 24/05/2020 tot en met 22/06/2020.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 22/06/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 22/06/2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/V/2020/005.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Magdalena Boesmans een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Grootveldstraat 8 te 3471 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 03, sectie C, perceelnummer 249L, 249S.   Het betreft een aanvraag tot 1 bouwlot voor HOB .

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 28/05/2020 tot en met 26/06/2020.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 26/06/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 26/06/2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/V/2020/006.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Bert Briffoz een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Blijstraat 42  te 3473 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 05, sectie B, perceelnummer 37F.   Het betreft een aanvraag tot wijziging verkaveling van 4HOB naar 2 HOB en 1 OB.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 08/06/2020 tot en met 07/07/2020.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 07/07/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 07/07/2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/V/2020/007.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Vincent Vanlommel een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Lapstraat 2  te 3470 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 01, sectie A, perceelnummer 103T2.   Het betreft een aanvraag tot bouwen van een tuinhuis.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 08/06/2020 tot en met 07/07/2020.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 07/07/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 07/07/2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2020/044.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Kristof Mollu een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Lapstraat 2A  te 3470 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 01, sectie A, perceelnummer 103V2.   Het betreft een aanvraag tot bouwen van een tuinhuis.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 08/06/2020 tot en met 07/07/2020.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 07/07/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 07/07/2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2020/051.

Bekendmaking openbaar onderzoek vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie Vlaams-Brabant


NIEUWE termijn openbaar onderzoek VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed dat gelegen is in de provincie Vlaams-Brabant.

Als gevolg van de civiele noodsituatie en de federale maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 is het openbaar onderzoek verlengd tot en met 18 juni 2020. Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden kan je nog tot dat moment bezorgen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Dat kan op drie manieren:
* Bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266.
* Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig Erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.
* Afgifte op de kantoren van het agentschap Onroerend Erfgoed na telefonische afspraak:
° Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 5 te 1000 Brussel (02 553 16 50)
° Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 94 te 3000 Leuven (016 66 59 00)

Het dossier is beschikbaar in onze kantoren enkel na telefonische afspraak en raadpleegbaar op de website: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekendmaking verslag participatiemoment RUP RWZI Kortenaken


RUP_24054_214_00003_00001_VPM_ST

Wonen & omgeving Openbare onderzoeken