Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Vermeylen – Tomboy een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres : Diestsestraat 38 te 3470 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 01, sectie C, perceelnummer 472E2. Het betreft een aanvraag tot renovatie van een vrijstaande eengezinswoning – gelijkvloers omvormen tot huiskamerrestaurant.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 21/11/2019 tot en met 20/12/2019.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 20/12/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 20/12/2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2019/084.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Marcel Fets een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres : Rattenborgstraat 6 te 3473 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 05, sectie B, perceelnummer 236S. Het betreft een aanvraag tot plaatsen van een afsluiting.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 21/11/2019 tot en met 20/12/2019.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 20/12/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 20/12/2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2019/064.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Ineke Loos een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres : Miskom-Dorp te 3472 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 04, sectie B, perceelnummer 50F, 50G. Het betreft een aanvraag tot bouwen van een eengezinswoning.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 6/12/2019 tot en met 4/01/2020.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 4/01/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 4/01/2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2019/069.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door het gemeentebestuur Kortenaken een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres : Doddelbergstraat te 3472 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 04, sectie D, perceelnummer 290L, Afd. 04, sectie E, perceelnummer 343/02, 245E2, 248D2, 248T. Het betreft een aanvraag tot aanleg fietspaden.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 12/12/2019 tot en met 10/01/2020.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 10/01/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 10/01/2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2019/089.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Par Terre een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres : Dorp (tussen nr. 30 en 51) te 3473 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 05, sectie B, perceelnummer 324M. Het betreft een aanvraag tot bouw van 10 appartementen en garageboxen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 13/12/2019 tot en met 11/01/2020.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 11/01/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 11/01/2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2019/078.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Dirk Arnauts een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres : Tiensestraat 21 te 3470 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 01, sectie C, perceelnummer 85E3, 95R. Het betreft een aanvraag tot verkaveling voor 3 kavels voor HOB + sloop bestaande bijgebouwen en tuinmuur.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 13/12/2019 tot en met 11/01/2020.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 11/01/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 11/01/2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/V/2019/013.

Bekendmaking verslag participatiemoment RUP RWZI Kortenaken


RUP_24054_214_00003_00001_VPM_ST

Wonen & omgeving Openbare onderzoeken