Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Jan Roggen een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente Kortenaken.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Terbeck 48 te 3472 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 04, sectie B, perceelnummer 317H, 317N, 317R, 317S, 121, 135D, 135E, 200B.  Het betreft een aanvraag tot nieuwbouw overdekte mestopslag – rubrieken 28.2.c)1°, 53.8.1°b), 45.14.3°, 19.6.2°c), 17.3.2.1.1.1°b), 15.1.1°, 9.4.3.c)2°, 6.5.1°.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van  11/07/2021 tot en met 9/08/2021. De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 9/08/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 9/08/2021 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2021/072.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Ilse Janssens een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente Kortenaken.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Zuurbemdesteenweg 23 te 3471 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 03, sectie C, perceelnummer 385Y.  Het betreft een aanvraag tot bijstelling verkaveling.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van  16/07/2021 tot en met 14/08/2021. De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 14/08/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 14/08/2021 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/V/2021/008.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Jonas Dewinter een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente Kortenaken.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als kadastrale ligging Afdeling 01, sectie A, perceelnummer 5X.  Het betreft een aanvraag tot functiewijziging naar opslag.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van  22/07/2021 tot en met 20/08/2021. De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 20/08/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 20/08/2021 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2021/067.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Nathalie Beckers een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente Kortenaken.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Overstraat 28 te 3473 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 05, sectie A, perceelnummer 359C, 359F.  Het betreft een aanvraag tot verbouwen van een particuliere woning en het herbouwen van een bijgebouw.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van  22/07/2021 tot en met 20/08/2021. De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 20/08/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 20/08/2021 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2021/068.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Elly Vandermeulen een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente Kortenaken.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Klein Kempenseweg 4  te 3473 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 05, sectie A, perceelnummer 150D2, 150H2, 150M2, 153L.  Het betreft een aanvraag tot bouwen van een garage of carport.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van  23/07/2021 tot en met 21/08/2021. De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 21/08/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 21/08/2021 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2021/065.

Wonen & omgeving Openbare onderzoeken