Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Ilse Janssens een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente Kortenaken.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Krawatenstraat 140 te  3473 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 05, sectie B, perceelnummer 104/02E.  Het betreft een aanvraag tot pergola.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 8/04/2021 tot en met 7/05/2021.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 7/05/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 7/05/2021 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2021/032.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Kristoff Moonen een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente Kortenaken.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Struikstraat  te  3470 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 01, sectie C, perceelnummer 548F.  Het betreft een aanvraag tot grondwaterwinning – rubriek 53.8.1°b).

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 14/04/2021 tot en met 13/05/2021.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 13/05/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 13/05/2021 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2021/026.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Joannes Vandeloock een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente Kortenaken.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als kadastrale ligging Afdeling 04, sectie B, perceelnummer 361B.  Het betreft een aanvraag tot kappen van 33 canadabomen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 23/04/2021 tot en met 22/05/2021.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 22/05/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 22/05/2021 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2021/031.

Wonen & omgeving Openbare onderzoeken