Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Saskia Hermans een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Oudestraat 7, 3470 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 02, sectie B, perceelnummer 64E.   Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van zonnepanelen in de tuin.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 18/07/2020 tot en met 16/08/2020.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 16/08/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 16/08/2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2020/059.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Guy Michiels een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Hoeledensebaan, 3471 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 03, sectie A, perceelnummer 14F, 16/02R.   Het betreft een aanvraag tot verkavelen van één lot voor HOB.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 18/07/2020 tot en met 16/08/2020.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 16/08/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 16/08/2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/V/2020/009.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Ben Torrekens een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Krawatenstraat 2A, 3470 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 01, sectie A, perceelnummer 331E2.   Het betreft een aanvraag tot het aanleggen van verharding in de voortuin.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 18/07/2020 tot en met 16/08/2020.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 16/08/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 16/08/2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2020/055.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Evi Van Gucht een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Blijstraat, 3473 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 05, sectie B, perceelnummer 144M, 144N, 144P.   Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van 1 kavel voor OB en 2 kavels voor HOB.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 19/07/2020 tot en met 17/08/2020.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 17/08/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 17/08/2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/V/2020/010.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Fien Burg een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Krawatenstraat 22 te 3470 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 01, sectie A, perceelnummer 305D5, 305X6.   Het betreft een aanvraag tot verbouwen van een ééngezinswoning en afschaffing van voetweg 59.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 03/08/2020 tot en met 1/09/2020.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 1/09/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 1/09/2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2020/071.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Robin Huts een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Paddepoel te 3471 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 03, sectie B, perceelnummer 248C.   Het betreft een aanvraag tot verwijderen en aanplanten inlandse haag.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 31/07/2020 tot en met 29/08/2020.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 29/08/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 29/08/2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2020/062.

Wonen & omgeving Openbare onderzoeken