Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Dirk Arnauts een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente Kortenaken.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Heerstraat 13 te  3470  Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 01, sectie B, perceelnummer 165W, 165X.  Het betreft een aanvraag tot slopen bestaande aanbouw + verkavelen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van  27/12/2021 tot en met 25/01/2022. De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 25/01/2022, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 25/01/2022 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/V/2021/010.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Nadia Godts een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente Kortenaken.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Heerbaan 54C te  3472  Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 04, sectie B, perceelnummer 283H2.  Het betreft een aanvraag tot bouwen van een OB met bijgebouw.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van  27/12/2021 tot en met 25/01/2022. De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 25/01/2022, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 25/01/2022 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2021/113.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Evert Goossens een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente Kortenaken.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Krawatenstraat (tussen 155 & 149) te 3470  Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 01, sectie A, perceelnummer 116W.  Het betreft een aanvraag tot 4 HOB.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van  31/12/2021 tot en met 29/01/2022. De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 29/01/2022, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 29/01/2022 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2021/115.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Dries Schouteten een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente Kortenaken.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres St. Annaveld (tussen nr. 3 & 5)  te 3473  Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 05, sectie A, perceelnummer 452B.  Het betreft een aanvraag tot  HOB.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van  30/12/2021 tot en met 28/01/2022. De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 28/01/2022, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 28/01/2022 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2021/118.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Nikolaas Victor een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente Kortenaken.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Helstraat (tussen nr. 14 & 18)  te 3471  Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 03, sectie B, perceelnummer 162F2, 162G2.   Het betreft een aanvraag tot bouwen van een tweewoonst.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van  31/12/2021 tot en met 29/01/2022. De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 29/01/2022, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 29/01/2022 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2021/098.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door gemeentebestuur Kortenaken een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente Kortenaken.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Doddelbergstraat zn (tgo 14A- 16C)   te 3472  Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 04, sectie D, perceelnummer 307A2, 307B2, 307C2, 307E2, 307F2, 307W, 307X, 307Z.   Het betreft een aanvraag tot bouwen van een gebruikersruimte voor verenigingen en inrichten van terreinen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van  13/01/2022 tot en met 11/02/2022. De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 11/02/2022, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 11/02/2022 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2021/062.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Michel Dethier & Vera Stroobants een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente Kortenaken.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Halensebaan  te 3473  Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 05, sectie A, perceelnummer 88G2, 88G3, 100W.   Het betreft een aanvraag tot bouwen van een bijgebouw.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van  24/01/2022 tot en met 22/02/2022. De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 22/02/2022, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 22/02/2022 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2021/124.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Sander Govaerts een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente Kortenaken.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Halensebaan  te 3473  Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 05, sectie A, perceelnummer 88A3, 88F3.   Het betreft een aanvraag tot bouwen van een OB met een bijgebouw.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van  24/01/2022 tot en met 22/02/2022. De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 22/02/2022, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 22/02/2022 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2021/125.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Francen Dirk & Vanwelckenhuyzen Lieve een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente Kortenaken.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Pottelbergstraat 45   te 3471  Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 03, sectie B, perceelnummer 449A, 449B, 449C.   Het betreft een aanvraag tot sloop van woning, bijgebouw en serre & heropbouw van een ééngezinswoning met binnenzwembad, carport, tuinmuren en bijgebouw.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van  24/01/2022 tot en met 22/02/2022. De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 22/02/2022, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 22/02/2022 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2021/134.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Hans Valcke een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente Kortenaken.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Eindestraat (naast nr. 6) te 3473  Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 05, sectie C, perceelnummer 48Z.   Het betreft een aanvraag tot bouwen  van een OB.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van  28/01/2022 tot en met 26/02/2022. De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 26/02/2022, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 26/02/2022 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2021/142.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Dirk Arnauts een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente Kortenaken.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Miskom-Dorp (naast nr. 14) te 3472  Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 04, sectie B, perceelnummer 380X.   Het betreft een aanvraag tot grenswijziging.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van  28/01/2022 tot en met 26/02/2022. De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 26/02/2022, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 26/02/2022 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/V/2021/011.

Wonen & omgeving Openbare onderzoeken