Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Kristof Mollu een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als kadastrale ligging Afdeling 01, sectie A, perceelnummer 103V2.  Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een omheining.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 14/03/2020 tot en met 12/04/2020.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 12/04/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 12/04/2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2020/005.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Edwin Vanheer een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als kadastrale ligging Afdeling 03, sectie C, perceelnummer 127C, 127E, 132H.  Het betreft een aanvraag tot herbouwen van een zonevreemde woning.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 26/03/2020 tot en met 24/04/2020.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 24/04/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 12/04/2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2020/013.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Michiel Dehairs een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als kadastrale ligging Afdeling 02, sectie B, perceelnummer 55F.  Het betreft een aanvraag tot bouwen van een open ééngezinswoning.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 26/03/2020 tot en met 24/04/2020.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 24/04/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 12/04/2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2020/014.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door An Willems een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als kadastrale ligging Afdeling 03, sectie E, perceelnummer 141A3, 141B3, 141H2, 142A, 142B.  Het betreft een aanvraag tot uitbreiding geitenhouderij, rubrieken : 15.4.2°a), 17.3.4.1°b), 19.6.2°c), 45.14.3°, 45.4.e)1°, 6.4.1°, 15.1.1°, 16.3.2.1°, 17.3.2.1.1.1°a), 17.3.2.1.1.1°b), 17.4, 28.2.c)1°, 53.8.1°b), 6.5.1°, 9.6.c)2°.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 26/03/2020 tot en met 24/04/2020.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 24/04/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 24/04/2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2020/029.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Dirk Arnauts een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Diestsestraat 37 te 3470 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 01, sectie C, perceelnummer 153M2.  Het betreft een aanvraag tot sloop van woning + 2 kavels voor HOB.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 01/04/2020 tot en met 30/04/2020.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 30/04/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 30/04/2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/V/2020/001.

Bekendmaking openbaar onderzoek vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie Vlaams-Brabant


NIEUWE termijn openbaar onderzoek VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

De termijn van het openbaar onderzoek voor de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed is geschorst omwille van de civiele noodsituatie als gevolg van de coronacrisis en de federale coronavirusmaatregelen van 12 en 17 maart 2020. Van zodra de noodsituatie eindigt loopt de termijn van het openbaar onderzoek weer verder gedurende een resterende periode van 38 dagen. U zal van de einddatum op de hoogte worden gebracht via deze website, via een affiche die uit zal hangen in het gemeentehuis, via het Belgisch Staatsblad en via een advertentie in 3 dagbladen.

Tijdens de schorsingsperiode kunnen opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden nog steeds digitaal of per post bezorgd worden via:

  • het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266.
  • met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.

Het dossier is momenteel nog steeds raadpleegbaar op de webpagina van het openbaar onderzoek. Het dossier ligt tijdens de schorsingsperiode niet langer ter inzage in onze kantoren in Brussel en Leuven. Opmerkingen en bezwaren kunnen momenteel ook niet via afgifte op kantoor ingediend worden.

 

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed dat gelegen is in de provincie Vlaams-Brabant.

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden bezorg je van 2 maart tot en met 30 april 2020 aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Dat kan op drie manieren:
– Bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek:
openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266.
– Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel.  De poststempel geldt als indiendatum.
– Afgifte op de kantoren van het agentschap Onroerend Erfgoed in Brussel of Leuven, tijdens de kantooruren (9u-12u en 13u-16u):
° Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 5 te 1000 Brussel
° Dirk Boutsgebouw, Dietsepoort 6 bus 94 te 3000 Leuven

Het dossier is raadpleegbaar op de website: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266.
Beschik je zelf niet over internet, dan kan je de gegevens raadplegen op een computer die daarvoor ter beschikking is gesteld in de kantoren van het agentschap in Brussel en in Leuven.  In de bibliotheek van het hoofdkantoor in Brussel, Havenlaan 88, kun je terecht van maandag tot vrijdag, doorlopend van 9.00 tot 16.30 uur.  In het Dirk Boutsgebouw in de Diestsepoort 6 in Leuven, ben je welkom na telefonische afspraak op 016 66 59 00.

Onze Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED Zuid-Hageland) organiseert voor haar gemeenten Geetbets, Kortenaken, Landen en Zoutleeuw drie identieke infosessies over het openbaar onderzoek.  U kan vrij aansluiten op een moment naar keuze en hoeft hiervoor niet in te schrijven.  U bent welkom op een van volgende momenten :
– woensdag 4 maart om 19.30 uur, raadzaal stadhuis Landen (Stationsstraat 29, 3400 Landen)
– zaterdag 7 maart om 10.30 uur, raadzaal AC Aen Den Hoorn (Aen Den Hoorn 1, 3440 Zoutleeuw)
– dinsdag 10 maart om 19.30 uur, zaal ’t Dorp (Dorpsplein 33, 3470 Kortenaken)

Bekendmaking verslag participatiemoment RUP RWZI Kortenaken


RUP_24054_214_00003_00001_VPM_ST

Wonen & omgeving Openbare onderzoeken