Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Ann Lommaert een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Heerbaan 24 te 3472 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 04, sectie C, perceelnummer 103G2. Het betreft een aanvraag tot één bouwlot voor open bebouwing.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 18/10/2019 tot en met 16/11/2019.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 16/11/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 16/11/2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/V/2019/010.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Marthe Vanrompay een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Boterbergstraat 11 te 3473 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 05, sectie A, perceelnummer 70E. Het betreft een aanvraag tot verbouwing bestaande hoeve naar twee ééngezinswoningen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 18/10/2019 tot en met 16/11/2019.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 16/11/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 16/11/2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2019/070.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Mieke Pacolet een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Dorpsstraat  te 3470 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 02, sectie A, perceelnummer 297M.  Het betreft een aanvraag tot verkaveling voor 4 HOB.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 18/10/2019 tot en met 16/11/2019.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 16/11/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 16/11/2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/V/2019/011.

Bekendmaking openbaar onderzoek stedenbouwkundig attest


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Dirk Arnauts een stedenbouwkundig attest is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Mounstraat 11  te 3470 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 01, sectie C, perceelnummer 440V, 440Y.  Het betreft een aanvraag tot verkaveling.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 24/10/2019 tot en met 22/11/2019.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 22/11/2019, worden ingekeken op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 22/11/2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer SA/2019/0008.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door LKV een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als kadastrale ligging Afdeling 02, sectie B, perceelnummer 178A, 179. Het betreft een aanvraag tot reliëfwijzigingen i.f.v. een herstelvordering.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 17/10/2019 tot en met 15/11/2019.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 15/11/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 15/11/2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2019/059.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Deborah Van Kerkhoven een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als kadastrale ligging Afdeling 02, sectie A, perceelnummer 284K, 284L. Het betreft een aanvraag tot afbraak van een deel van een vrijstaande achterbouw en verkavelen tot 3 loten voor vrijstaande woningen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 2/11/2019 tot en met 1/12/2019.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 1/12/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 1/12/2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/V/2019/012.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Vermeylen – Tomboy een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres : Diestsestraat 38 te 3470 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 01, sectie C, perceelnummer 472E2. Het betreft een aanvraag tot renovatie van een vrijstaande eengezinswoning – gelijkvloers omvormen tot huiskamerrestaurant.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 21/11/2019 tot en met 20/12/2019.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 1/12/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 20/12/2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2019/084.

Bekendmaking verslag participatiemoment RUP RWZI Kortenaken


RUP_24054_214_00003_00001_VPM_ST

Wonen & omgeving Openbare onderzoeken