Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Nikolaas Victor een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente Kortenaken.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres  Helstraat (tussen nr. 14 en 18) te 3471  Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 03, sectie B, perceelnummer 162F2, 162G2.  Het betreft een aanvraag tot bouwen van een tweewoonst.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van  16/10/2021 tot en met 14/11/2021. De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 14/11/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 14/11/2021 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2021/098.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Evillas een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente Kortenaken.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres  Dorpsplein 34 te  3470  Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 01, sectie C, perceelnummer 133E, 139Y2, 146A8, 146D8, 146L7, 146N8, 146T7, 146W7.  Het betreft een aanvraag tot 25 ééngezinswoningen, 63 appartementen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van  28/10/2021 tot en met 26/11/2021. De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 26/11/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 26/11/2021 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2020/085.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Raymaekers een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente Kortenaken.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Zandrodestraat 30 te 3470 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 01, sectie C, perceelnummer 237H, 239F, 240S, 240T, 241K, 242C, 245, 246W, 568A.  Het betreft een aanvraag tot uitbreiding rundveehouderij.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van  01/10/2021 tot en met 31/10/2021. De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 31/10/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 10/10/2021 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2020/122.

Wonen & omgeving Openbare onderzoeken