Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Dieter Debruyn een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als kadastrale ligging Afdeling 05 sectie B, perceel 381Y2. Het betreft een aanvraag tot bouwen van een ééngezinswoning met loods.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 11/08/2019 tot en met 9/09/2019.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 9/09/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 9/09/2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2019/045.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Aquafin NV een omgevingsvergunning is ingediend bij Departement Omgeving.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als kadastrale ligging Afdeling 04 sectie B, perceel 111C, 163B, 213V, 213X, 283L2, 301T2, 360X, 360Y, 362A, 375_, 376A, 377D, 384N, 384P, 49N, 51M2, 55L, sectie C, perceel 102L2, 102X2, 104S, 111F, 112E, 113A4, 113C4, 113P4, 113R4, 34B, 34D, 35E, 44A, 45D, 95E sectie D, perceel 98D2, Afdeling 01, sectie B, perceel 64M. Het betreft een aanvraag tot Kortenaken-Coll. Velp Kersbeek-Miskom.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 17/08/2019 tot en met 15/09/2019.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 15/09/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 15/09/2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2019/056.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Véronique Peeters een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Halensebaan 124 te 3473 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 05, sectie C, perceelnummer 63H, 59N. Het betreft een aanvraag tot 1 kavel in open bebouwing.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 24/08/2019 tot en met 22/09/2019.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 22/09/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 22/09/2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/V/2019/008.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Alain Langen een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als kadastrale ligging Afdeling 02 sectie A, perceelnummer 361E. Het betreft een aanvraag tot herbouw vrijetijdsgebouw.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 1/09/2019 tot en met 30/09/2019.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 30/09/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 30/09/2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2019/053.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door René Stouthuysen een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als kadastrale ligging Afdeling 03, sectie D, perceelnummer 298R. Het betreft een aanvraag tot beperkt vellen van bomen en/of reliëfwijziging.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 16/09/2019 tot en met 15/10/2019.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 15/10/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 15/10/2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2019/066.

Bekendmaking herneming openbaar onderzoek ten gevolge van de toepassing van een administratieve lus in het kader van een omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Marie Jamart een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Terbeck 18  te 3472 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 04 sectie B, perceel 305H. Het betreft een aanvraag tot verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande ééngezinswoning.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 10/08/2019 tot en met 8/09/2019.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 8/09/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 8/09/2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2019/035.

Bekendmaking herneming openbaar onderzoek ten gevolge van de toepassing van een administratieve lus in het kader van een omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Petrus Theys een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Schansstraat 62B  te 3470 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 01 sectie C, perceel 188Y6. Het betreft een aanvraag tot verbouwen van een particuliere woning.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 31/08/2019 tot en met 29/09/2019.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 29/09/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 29/09/2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2019/040.

Bekendmaking verslag participatiemoment RUP RWZI Kortenaken


RUP_24054_214_00003_00001_VPM_ST

Wonen & omgeving Openbare onderzoeken