Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Dirk Arnauts een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres : Grote Vreunte/Dorp te 3473 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 05 sectie B, perceelnummer 323S.   Het betreft een aanvraag tot sloop 2 garages – 1 kavel voor OB.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 22/12/2020 tot en met 20/01/2021.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 20/01/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 20/01/2021 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/V/2020/015.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door RE-IN-VENTION een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres : Krawatenstraat (tussen nr. 155 en 149)  te 3470 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 01 sectie A, perceelnummer 116W.   Het betreft een aanvraag tot 4 loten HOB.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 24/12/2020 tot en met 22/01/2021.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 22/01/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 22/01/2021 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/V/2020/016.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door André Vanherwegen een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als kadastrale ligging Afdeling 03 sectie D, perceelnummer 298A2, 298Y, 302D, 303G, 306S, 306V.   Het betreft een aanvraag tot grondwaterput.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 26/12/2020 tot en met 24/01/2021.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 24/01/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 24/01/2021 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2020/113.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door  Raymaekers een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Zandrodestraat 30 te 3470 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 01 sectie C, perceelnummer 237H, 239F, 240S, 240T, 241K, 242C, 245, 246W, 568A.   Het betreft een aanvraag tot uitbreiding rundveehouderij.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 26/12/2020 tot en met 24/01/2021.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 24/01/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 24/01/2021 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2020/122.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Hilde Soetinck een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Dorpsstraat 39G  te 3470 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 02 sectie F, perceelnummer 186Y.   Het betreft een aanvraag tot bouwen van een HOB met carport.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 06/01/2021 tot en met 04/02/2021.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 04/02/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 04/02/2021 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2020/111.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Raf Crijns een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Groothuisstraat 5  te 3470 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 02 sectie B, perceelnummer 86D, 88E, 89F, 89G.   Het betreft een aanvraag tot verbouwing woning.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 25/01/2021 tot en met 23/02/2021.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 23/02/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 23/02/2021 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2020/119.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Ruth Bams een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als kadastrale ligging Afdeling 04 sectie D, perceelnummer 321E, 356A.   Het betreft een aanvraag tot kapvergunning.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 21/01/2021 tot en met 19/02/2021.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 19/02/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 19/02/2021 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2021/004.

Wonen & omgeving Openbare onderzoeken