Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Hilde Vandenwijngaert een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Krawatenstraat 36B te 3470 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 01, sectie A, perceelnummer 305V7.   Het betreft een aanvraag tot bouwen van een garage of carport.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 20/09/2020 tot en met 19/10/2020.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 19/10/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 19/10/2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2020/074.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Dirk Arnauts een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Kazemelkstraat te 3470 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 01, sectie B, perceelnummer 102H2.   Het betreft een aanvraag tot 2 kavels voor OB.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 28/09/2020 tot en met 27/10/2020.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 27/10/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 27/10/2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/V/2020/012.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door S & P Build een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Boterbergstraat 2 te  3473 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 05, sectie B, perceelnummer 332C2.   Het betreft een aanvraag tot bouwen van 5 woningen en 9 appartementen met ondergrondse parking.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 30/09/2020 tot en met 29/10/2020.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 29/10/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 29/10/2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2020/068.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Jana Vanderaerden een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Hanenstraat 14 te  3472 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 04, sectie B, perceelnummer 238M.   Het betreft een aanvraag tot functiewijziging hondenpension.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 11/10/2020 tot en met 09/11/2020.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 09/11/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 09/11/2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2020/090.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door De Zorghoeve een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Tiensestraat 97 te  3470 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 01, sectie B, perceelnummer 50H, 51H, 68E, 68M.   Het betreft een aanvraag tot functiewijziging van paardenstal naar dierenasiel.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 14/10/2020 tot en met 12/11/2020.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 12/11/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 12/11/2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2020/087.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Evillas een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Dorpsplein 34 te  3470 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 01, sectie C, perceelnummer 133E, 139Y2, 146A8, 146D8, 146L7, 146N8, 146T7, 146W7.   Het betreft een aanvraag tot 25 ééngezinswoningen en 63 appartementen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 17/10/2020 tot en met 15/11/2020.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 15/11/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 15/11/2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2020/085.

Bekendmaking openbaar onderzoek RUP “KWZI Kortenaken”


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat de gemeenteraad in zitting van 27 augustus 2020 het ontwerp RUP “KWZI Kortenaken” voorlopig heeft vastgesteld. Hierbij kan u het ontwerp van 14 september tot en met 13 november 2020 raadplegen. Indien gewenst kunnen de originele stukken eveneens op afspraak worden ingekeken bij de dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis van Kortenaken, Dorpsplein 35, 3470 Kortenaken (011/58 62 64). Eventuele opmerkingen of bezwaren kunnen schriftelijk worden gericht aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening via hetzelfde adres of digitaal via ruimtelijkeordening@kortenaken.be.

Ontwerp:

Grafisch plan
Stedenbouwkundige voorschriften
Toelichtingsnota

Informatieve stukken:
Scopingnota
Procesnota

Wonen & omgeving Openbare onderzoeken