Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door René Stouthuysen een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als kadastrale ligging Afdeling 03, sectie D, perceelnummer 298R. Het betreft een aanvraag tot beperkt vellen van bomen en/of reliëfwijziging.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 16/09/2019 tot en met 15/10/2019.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 15/10/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 15/10/2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2019/066.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Joeri Francen een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Hoeledensebaan 146 te 3471 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 03, sectie C, perceelnummer 54G. Het betreft een aanvraag tot functiewijziging naar fietsherstelplaats.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 3/10/2019 tot en met 1/11/2019.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 1/11/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 1/11/2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2019/061.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Dieter Pieck een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als kadastrale ligging Afdeling 04, sectie B, perceelnummer 247A. Het betreft een aanvraag tot grondwaterwinning.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 7/10/2019 tot en met 5/11/2019.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 5/11/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 5/11/2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2019/075.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Marcel Fets een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Rattenborgstraat 6 te 3473 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 05, sectie B, perceelnummer 236S. Het betreft een aanvraag tot afwijking verkavelingsvoorschriften voor het plaatsen van een afsluiting.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 11/10/2019 tot en met 9/11/2019.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 9/11/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 9/11/2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2019/064.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Luc Boesmans een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Hoeledensebaan 79 te 3471 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 03, sectie C, perceelnummer 330F, 330G. Het betreft een aanvraag tot bouwen van twee handelsruimten en vier wooneenheden.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 14/10/2019 tot en met 12/11/2019.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 12/11/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 12/11/2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2019/060.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Ann Lommaert een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Heerbaan 24 te 3472 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 04, sectie C, perceelnummer 103G2. Het betreft een aanvraag tot één bouwlot voor open bebouwing.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 18/10/2019 tot en met 16/11/2019.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 16/11/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 16/11/2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/V/2019/010.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Marthe Vanrompay een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Boterbergstraat 11 te 3473 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 05, sectie A, perceelnummer 70E. Het betreft een aanvraag tot verbouwing bestaande hoeve naar twee ééngezinswoningen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 18/10/2019 tot en met 16/11/2019.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 16/11/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 16/11/2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2019/070.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Mieke Pacolet een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Dorpsstraat  te 3470 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 02, sectie A, perceelnummer 297M.  Het betreft een aanvraag tot verkaveling voor 4 HOB.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 18/10/2019 tot en met 16/11/2019.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 16/11/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 16/11/2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/V/2019/011.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door LKV een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als kadastrale ligging Afdeling 02, sectie B, perceelnummer 178A, 179. Het betreft een aanvraag tot reliëfwijzigingen i.f.v. een herstelvordering.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 17/10/2019 tot en met 15/11/2019.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 15/11/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 15/11/2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2019/059.

Bekendmaking herneming openbaar onderzoek ten gevolge van de toepassing van een administratieve lus in het kader van een omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Petrus Theys een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Schansstraat 62B  te 3470 Kortenaken en met als kadastrale ligging Afdeling 01 sectie C, perceel 188Y6. Het betreft een aanvraag tot verbouwen van een particuliere woning.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 31/08/2019 tot en met 29/09/2019.De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 29/09/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 29/09/2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2019/040.

Bekendmaking verslag participatiemoment RUP RWZI Kortenaken


RUP_24054_214_00003_00001_VPM_ST

Wonen & omgeving Openbare onderzoeken