Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Vanthienen Johan een aanvraag  tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente Kortenaken.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Liefkensrode 1 te 3470 Kortenaken en met als kadastrale ligging afdeling 1, sectie A, perceelnummer 81R, 85F.  Het betreft een aanvraag tot herbouwen van een woning + bijgebouw.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 24/10/2022 tot en met 22/11/2022. De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 22/11/2022, worden ingekeken via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 22/11/2022 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2022/87.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Bilsen Daniël een aanvraag  tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente Kortenaken.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Zandrodestraat 7 te 3470 Kortenaken en met als kadastrale ligging afdeling 1, sectie B, perceelnummer 3114M.  Het betreft een aanvraag tot zonnepanelen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 27/10/2022 tot en met 25/11/2022. De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 25/11/2022, worden ingekeken via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 25/11/2022 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2022/93.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Smeyers Ken een aanvraag  tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente Kortenaken.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Molenstraat 25 te 3473 Kortenaken en met als kadastrale ligging afdeling 05, sectie A, perceelnummer 338G.  Het betreft een aanvraag tot bouwen van een OB + bijgebouw.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 7/11/2022 tot en met 6/12/2022. De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 6/12/2022, worden ingekeken via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 6/12/2022 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2022/90.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Princen Gino een aanvraag  tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente Kortenaken.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Halensebaan 82 te 3472 Kortenaken en met als kadastrale ligging afdeling 05, sectie A, perceelnummer 104Z, 100V, 100S.  Het betreft een aanvraag tot aanleg van een zwembad met bijgebouwen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 7/11/2022 tot en met 6/12/2022. De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 6/12/2022, worden ingekeken via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 6/12/2022 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2022/83.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door GRONDIG een aanvraag  tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente Kortenaken.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Dorp 9, 9A, 11 te 3473 Kortenaken en met als kadastrale ligging afdeling 05, sectie B, perceelnummer 326R.  Het betreft een aanvraag tot 3 kavels : 2 HOB + 1 gesloten bebouwing.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 27/11/2022 tot en met 26/12/2022. De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 26/12/2022, worden ingekeken via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 26/12/2022 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/V/2022/11.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning


Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Buttiens Elien een aanvraag  tot omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente Kortenaken.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Gelbergenstraat 11 te 3471 Kortenaken en met als kadastrale ligging afdeling 03, sectie A, perceelnummer 357N.  Het betreft een aanvraag tot verbouwen van een bestaand bijgebouw.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 28/11/2022 tot en met 27/12/2022. De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 27/12/2022, worden ingekeken via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 27/12/2022 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2022/89.

Bekendmaking openbaar onderzoek ontwerp van beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant en bijhorende milieueffectenrapportage


Maak jij mee de ruimte voor Vlaams-Brabant?
Het ontwerp van Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant is klaar!

We werken een nieuwe visie uit op de ontwikkeling van wonen, werken en leven in onze provincie.  De provincie heeft daarover een ontwerp van het ruimtelijk beleid voor de komende jaren gemaakt.  Daar hoort ook een milieueffectenrapport bij.

Wat vind jij hiervan? Laat het ons weten!

Je kan je mening kwijt tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 1 december 2022 tot en met 1 maart 2023.

Reageren kan op volgende manieren :

Provincieplein 1, 3010 Leuven

  • door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis (Provincieplein 1, 3010 Leuven)
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis
  • door een reactie via het digitale participatieplatform op ruimtevoorvlaamsbrabant.be

Meer weten? Kom naar de infomarkten op

  • dinsdag 13 december vanaf 13u in het PIVO (Poverstraat 75) in Asse.
  • woensdag 14 december vanaf 13u in het Provinciehuis (Provincieplein 1) in Leuven.

Alle documenten en meer info vind je op www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be

Je kan de documenten ook komen inkijken op het gemeentehuis of in het provinciehuis (Provincieplein 1, 3010 Leuven).

Wonen & omgeving Openbare onderzoeken